Άρθρα για Rising Voices του Μαρτίου, 2015

Δέκα τρόποι χρήσης της Wikipedia για εκπαιδευτικούς

  10/03/2015

Η Wikipedia βρίσκεται διαρκώς σε ημιτελή κατάσταση και εξελίσσεται, με διαρκείς επίσημες και ανεπίσημες αξιολογήσεις. Εμπλεκόμενοι σε μια τέτοια διαδικασία, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τα πεδία της κριτικής ανάγνωσης, της εξοικείωσης με τα ψηφιακά μέσα, καθώς και βαθιά γνωσιακά ερωτήματα.