Freeman, το ιστολόγιο που ανοίγει στο κοινό την άγνωστη μεξικάνικη κουλτούρα του βουνού

En la imagen: Vista del volcan Popocatépetl mientras Raúl Morales escala el Iztaccíhuatl. Foto utilizada con autorización de Raúl Morales.

Ο Raúl Morales σκαρφαλώνει το ηφαίστειο Ιζτατσιουάτλ, στο βάθος το ηφαίστειο Ποποκατεπέτλ.
Η φωτογραφία χρησιμοποιείται με την άδειά του.

Το Μεξικό είναι μια χώρα έντονης αθλητικής δραστηριότητας. Οι εταιρείες και τα ΜΜΕ επικεντρώνουν την προσοχή τους στα γεμάτα ανδρισμό αθλήματα, συνήθως το ποδόσφαιρο και περιστασιακά με ολυμπιακές δραστηριότητες με σημαντική συμμετοχή Μεξικανών αθλητών, όπως οι καταδύσεις ή το τάε-κβον-ντο.

Η αναρρίχηση σε βράχο και τα αλπικά αθλήματα, ωστόσο, λαμβάνουν λίγη ή σχεδόν καθόλου κάλυψη από τα παραδοσιακά ΜΜΕ, παρά το γεγονός ότι πολλοί Μεξικανοί λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες αυτές.

Για να εξισορροπήσουμε αυτή την ανισότητα, επικοινωνήσαμε με τον Raúl Morales, ιδρυτή του Freeman, ενός ιστολογίου αφιερωμένου σε ό,τι έχει σχέση με την αναρρίχηση και την ορειβασία, από κριτικές για ορεινές διαδρομές μέχρι προϊόντα ή ειδήσεις για ορειβατικά ατυχήματα, τα οποία συνήθως δημοσιεύονται εκεί πρώτα, προτού κάθε άλλο ειδησεογραφικό πρακτορείο ανακαλύψει την είδηση. Το ιστολόγιο έχει ακόμα και τη δική του κατηγορία διανομής ταινιών.

Global Voices (GV): Πείτε μας, λοιπόν, τι είναι το Freeman και πόσο καιρό βρίσκεται στο Διαδίκτυο;

Raúl Morales (RM): Freeman es un vehículo para comunicar cultura de montaña y lo más relevante sobre deportes de aventura –escalada en roca, montañismo, trail running, etcétera- en México, a través de exhibir películas sobre esos deportes en Cinépolis [el más grande exhibidor cinematográfico del país], y por medio de nuestro sitio web www.freeman.com.mx, que está en operación desde el 2014.

Raúl Morales (RM): Το Freeman είναι ένα μέσο επικοινωνίας για την κουλτούρα του βουνού και για τις πιο σχετικές πληροφορίες σχετικά με αθλήματα περιπέτειας – οριεβασία, αναρρίχηση, τρέξιμο σε ορεινές διαδρομές κλπ. — στο Μεξικό, δείχνοντας ταινίες για τα αθλήματα αυτά στα Cinépolis [τη μεγαλύτερη αλυσίδα κινηματογράφων στο Μεξικό] και στην ιστοσελίδα μας www.freeman.com.mx, η οποία λειτουργεί από το 2014.

GV: Το Freeman είναι κοινοτικό ή ανεξάρτητο εγχείρημα; Σχετίζεται με κάποιον τρόπο με το τηλεοπτικό δυοπώλιο που ελέγχει τα παραδοσιακά ΜΜΕ στη χώρα;

RM: Nuestro sitio es completamente independiente y no tiene relación con el citado duopolio. Creemos que los deportes de aventura tienen un fuerte componente de libertad y cierta rebelión personal, por lo que también intentamos vivir esa independencia hacia nuestras actividades en el sitio. Es precisamente el espíritu de aventura y de cierta emancipación al status quo lo que creemos que los deportes de aventura pueden contribuir a la búsqueda de una sociedad más armónica que en la que vivimos actualmente.

RM: Η ιστοσελίδα μας είναι τελείως ανεξάρτητη και δεν έχει καμία σχέση με το δυοπώλιο που αναφέρετε. Πιστεύουμε ότι τα αθλήματα περιπέτειας έχουν ένα ισχυρό στοιχείο ελευθερίας και μια σχετικά προσωπική επανάσταση και λόγω αυτού προσπαθούμε επίσης να αντανακλούμε την ανεξαρτησία αυτή στις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα. Νιώθουμε πως τα αθλήματα περιπέτειας έχουν πολλά να συνεισφέρουν στην αναζήτηση για μια πιο αρμονική κοινωνία από αυτή στην οποία ζούμε τώρα, όπως το πνεύμα περιπέτειας και μια σχετική χειραφέτηση του status quo.

Η έκφραση τηλεοπτικό δυοπώλιο αναφέρεται στις δυο κοινοπραξίες που κυριαρχούν στο μεξικανικό τηλεοπτικό τοπίο και επεκτείνουν την επιρροή τους και σε άλλα ΜΜΕ, όπως το ραδιόφωνο, ο Τύπος και το Διαδίκτυο. Ωστόσο, έπειτα από πρόσφατες νομικές μεταρρυθμίσεις, υπάρχει ελπίδα ότι θα μπορέσει και τρίτος οργανισμός να εισέλθει στην αγορά αυτή.

GV: Τι ρόλο έχει διαδραματίσει το Freeman στα πρόσφατα ατυχήματα σχετικά με την ορειβασία και τα αλπικά αθλήματα στο Μεξικό;

RM: Además de comunicar lo más objetivamente posible los hechos que han ocurrido, siempre utilizando un ángulo especializado en el deporte, también nos hemos involucrado en los trabajos de profesionalización y desarrollo de la industria relacionada a estos deportes. Actualmente somos parte de la mesa de trabajo para la actualización de la Norma Oficial Mexicana sobre turismo de aventura y también pertenecemos al grupo denominado Montañistas Unidos, creado como respuesta ciudadana a los asaltos ocurridos en julio de 2015 a más de 4,500 metros de altura en el Iztaccíhuatl.

RM: Πέρα από το να γνωστοποιήσει τις ειδήσεις με όσο πιο αντικειμενικό τρόπο γίνεται, πάντοτε από μια αθλητικοκεντρική οπτική γωνία, έχουμε εμπλακεί και σε προσπάθειες να κάνουμε επαγγελματική και να αναπτύξουμε τη βιομηχανία γύρω από τα αθλήματα αυτά. Είμαστε μέρος μιας ομάδας εργασίας για μια ανανέωση των Επίσημων Προτύπων του Μεξικού για τον τουρισμό περιπέτειας και ανήκουμε στην ομάδα γνωστή ως Montañistas Unidos [Ενωμένοι Ορειβάτες], που δημιουργήθηκε ως απάντηση των πολιτών στα περιστατικά βίας που έλαβαν χώρα τον Ιούλιο του 2015 σε υψόμετρο τουλάχιστον 4.500 μέτρων στο Ιζτατσιουάτλ.

Popocatépetl visto desde el Iztaccíhuatl, emblemáticos volcanes del Valle de México. Foto de Freeman utilizada con autorización.

Το Ποποκατεπέτλ από το Ιζτατσιουάτλ – τα εμβληματικά ηφαίστεια της Κοιλάδας του Μεξικού. Φωτογραφία: Freeman, κατόπιν αδείας.

GV: Τι προκλήσεις αντιμετωπίζει ένας επαγγελματίας ορειβάτης στη χώρα αυτή; Μπορεί το Freeman να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τις προκλήσεις αυτές;

RM: Como deportistas, los montañistas profesionales se enfrentan a los mismos obstáculos que se viven en el resto de los deportes profesionales con las conocidas excepciones, es decir, falta de presupuesto, atención gubernamental limitada, y presencia prácticamente nula en medios de comunicación masivos, por ejemplo. Por otro lado, a pesar de que en México existe una tradición montañera de casi cien años, la cultura de montaña no ha permeado fuera de la pequeña gran familia de montañistas, escaladores, etcétera, algo que ocurre con mayor naturalidad en países donde la geografía y clima demandan conocer más sobre cómo interactuar con el viento, la nieve y la lluvia, por ejemplo, y que en México conduce frecuentemente a que exista “turismo de la nieve”, por ejemplo, o personas intentando subir el Iztaccíhuatl con zapatos de fútbol soccer y tomando cerveza.

RM: Ως αθλητές, οι επαγγελματίες ορειβάτες αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις όπως και σε κάθε άλλο επαγγελματικό άθλημα, με τις προφανείς εξαιρέσεις, ας πούμε, της έλλειψης χρηματοδότησης, περιορισμένης κυβερνητικής προσοχής και πρακτικά μηδενικής κάλυψης από τα ΜΜΕ, για παράδειγμα. Από την άλλη πλευρά, παρά το γεγονός ότι το Μεξικό έχει παράδοση στην ορειβασία σχεδόν έναν αιώνα, η κουλτούρα του βουνού δεν έχει διεισδύσει παραπάνω πέρα από τη μικρή εκτεταμένη οικογένεια των ορειβατών και των αναρριχητών, μια διαδικασία που συμβαίνει πιο οργανικά σε χώρες, όπου η γεωγραφία και το κλίμα απαιτούν μια ευρύτερη γνώση του πώς να δράσεις απέναντι στον άνεμο, τη βροχή και το χιόνι, για παράδειγμα, στην οποία το Μεξικό συχνά συμβάλλει με την ύπαρξη του “ορεινού τουρισμού”, για παράδειγμα, ή ανθρώπων που προσπαθούν να σκαρφαλώσουν το Ιζτατσιουάτλ με εξοπλισμό μονάχα ένα κασόνι μπύρες και ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια.

GV: Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας για το Freeman βραχυπρόθεσμα;

RM: Buscamos, por un lado, que el modelo de comunicación pueda ser útil para otros deportes y actividades, no solo para el montañismo, la escalada y el trail running. Creemos que la libertad de la que hablamos puede reflejarse en muchas otras actividades y Freeman puede ser también un vehículo para comunicarlas. Así, también buscamos que la cultura de montaña permee fuera del nicho que ya practica los deportes de aventura.

RM: Θέλουμε, από τη μια πλευρά, το μοντέλο επικοινωνίας να είναι χρήσιμο και για άλλα αθλήματα ή δραστηριότητες, όχι μόνο για την ορειβασία, την αναρρίχηση και το τρέξιμο σε ορεινές διαδρομές. Νιώθουμε πως η ελευθερία, για την οποία μιλάμε, μπορεί και αντανακλάται σε πολλές άλλες δραστηριότητες και το Freeman μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα μέσο επικοινωνίας αυτών. Με αυτό τον τρόπο, επίσης θέλουμε να επεκτείνουμε την μετάδοση της ορεινής κουλτούρας πέρα από τη μικρή “φωλιά” των ανθρώπων, που ήδη ασχολούνται με αθλήματα περιπέτειας.

GV: Κάποιο μήνυμα προς τους αναγνώστες του Global Voices, που διαβάζουν τη συνέντευξη αυτή εκτός Μεξικού;

RM: La respuesta más frecuente que he recibido al hacer preguntas similares a atletas y cineastas destacados en el medio, es que el espíritu de aventura puede formar parte de la vida de cualquiera dispuesto a enfrentar sus miedos, puede ser a través de un deporte, el arte, de poner un negocio propio o de estudiar lo que en verdad nos gusta, por ejemplo. Algo que enseñan los deportes de aventura es que, en la vida, no hay tiempo que perder.

RM: Η πιο συνηθισμένη απάντηση που έχω λάβει, όταν κάνω παρόμοια ερώτηση σε αθλητές και κινηματογραφιστές στον τομέα αυτό είναι πως το πνεύμα της περιπέτειας μπορεί να αποτελέσει κομμάτι της ζωής οποιουδήποτε έτοιμου να αντιμετωπίσει τους φόβους του: είτε είναι ένα άθλημα, είτε τέχνη, ξεκίνημα μιας δικής σου επιχείρησης ή σπουδών αυτού που πραγματικά σε ενδιαφέρει. Κάτι που διδάσκουν τα αθλήματα περιπέτειας είναι πως στη ζωή, δεν έχεις χρόνο για χάσιμο.

Foto tomada por Raúl Morales, utilizada con autorización.

Φωτογραφία: Raúl Morales, χρησιμοποιείται με άδεια.

Εκτός από το ιστολόγιο, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Freeman ακολουθώντας το λογαριασμό @Freemanclimb στο Twitter.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.