Σιέρα Λεόνε: Είναι η Ami Musa η πιο θλιβερή σελίδα Pinterest;

Ένα blog, to Lovelyish, θεωρεί μια εκστρατεία στο Pinterest από την UNICEF UK για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τα παιδιά που ζουν στη φτώχεια στην Αφρική “την πιο θλιβερή σελίδα Pinterest στον κόσμο”. Η εκστρατεία περιλαμβάνει μια 13χρονη κοπέλα, την Ami Musa, από την επαρχία Kenema της Σιέρα Λεόνε.

Ami Musa

Pinterest προφίλ, Ami Musa, από τη Σιέρα Λεόνε.

Το Pinterest είναι ένας ηλεκτρονικός ιστότοπος “πίνακας ανακοινώσεων”, που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να μοιράζονται συλλογές γεγονότων, χιούμορ, ενδιαφερόντων κλπ. Οι χρήστες μπορούν να αναδημοσιεύσουν ή να κάνουν like σε εικόνες.

Ο πίνακας της Ami Musa με τίτλο “Really Want These” [Πραγματικά τα θέλω αυτά] έχει εικόνες βασικών αναγκών που θέλει μαζί με το μήνυμα:

This is what 13-year-olds like Ami from Sierra Leone really want. Repin to remind people of what the world’s poorest children dream of. www.unicef.org.uk…

Αυτό ακριβώς θέλουν οι 13χρονοι, όπως η Ami, από τη Σιέρα Λεόνε. Κάντε repin για να υπενθυμίσετε στους ανθρώπους τι ονειρεύονται τα φτωχότερα παιδιά του κόσμου. www.unicef.org.uk …

Οι εικόνες δείχνουν ότι αυτό που πραγματικά θέλει είναι βασικές ανάγκες όπως καθαρό νερό, φαγητό, σχολικά είδη και ρούχα.

Κάθε “καρφίτσα” συνδέει σε μια σελίδα δωρεάς που λέει:

Children like Ami need basics that many of us take for granted: food, education, healthcare, a clean supply of water.
Your donation can help us provide these and other essentials. Thank you.

Τα παιδιά όπως η Ami χρειάζονται βασικά στοιχεία που πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένα: τρόφιμα, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, καθαρή παροχή νερού.
Η δωρεά σας μπορεί να μας βοηθήσει να παρέχουμε αυτά και άλλα βασικά στοιχεία. Ευχαριστώ.

Ο Lovelyish λέει ότι η εκστρατεία θυμίζει στους ανθρώπους τι ονειρεύονται τα φτωχά παιδιά:

Pinterest shoes

Η Ami Musa χρειάζεται παπούτσια. Πηγή εικόνας: σελίδα Pinterest της Ami Musa.

While many of us pin hairstyles that we like, tips for making our smaller bathroom look larger and ways to make a recipe better, Ami Musa's board, titled “Really want these.” reminds people of what the world's poorest children dream of: food, clean water, basic clothing and the opportunity to learn.

I'm not going to lie, when I found this board and clicked back to my homepage, which mainly consists of designer wear that I admire and graphic design work, I cried. Most of us truly do not realize how lucky we are.

Ενώ πολλοί από εμάς “καρφιτσώνουν” τα μαλλιά που μας αρέσουν, συμβουλές για να κάνουμε το μικρό μας μπάνιο να φαίνεται μεγαλύτερο και τρόπους για να κάνουμε μια συνταγή καλύτερα, ο πίνακας της Ami Musa, με τίτλο “Πραγματικά τα θέλω αυτά” υπενθυμίζει στους ανθρώπους τι ονειρεύονται τα φτωχότερα παιδιά του κόσμου: τρόφιμα, καθαρό νερό, βασικά ρούχα και ευκαιρία για μάθηση.

Δεν πρόκειται να πω ψέματα, όταν βρήκα αυτό τον πίνακα και έκανα κλικ στην αρχική μου σελίδα, η οποία αποτελείται κυρίως από ρούχα σχεδιαστών που θαυμάζω και γραφικά σχέδια, έκλαψα. Οι περισσότεροι από εμάς πραγματικά δεν συνειδητοποιούμε πόσο τυχεροί είμαστε.

Ο Jan Angevine, ένας χρήστης του Pinterest, σχολιάζει τη σελίδα:

I lived in Asia for a year. The first thing that struck me when I returned ot the U.S. and walked into the Los Angeles airport was that every, single, person wore shoes. I cried.

Έζησα στην Ασία για ένα χρόνο. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση όταν επέστρεψα στις ΗΠΑ και μπήκα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες ήταν ότι όλοι φορούσαν παπούτσια. Έκλαψα.

Pinterest education

Η Ami Musa θέλει μόρφωση. Πηγή: Ami Musa, Pinterest

Mια άλλη χρήστρια, Michelle LeBlanc, λέει:

Great campaign to put all of my “wants” in perspective.

Μεγάλη εκστρατεία για να δω υπό άλλο πρίσμα όλα μου τα “θέλω”.

Το Ίδρυμα Hilton συγχαίρει την UNICEF UK για τη δημιουργική χρήση του Pinterest:

Congratulations on a really creative use of Pinterest! Hope it wins you even more fans.

Συγχαρητήρια για μια πραγματικά δημιουργική χρήση του Pinterest! Ελπίζουμε να σας φέρει ακόμη περισσότερους οπαδούς.

Ο Tom Murphy υποστηρίζει ότι το Pinterest αντιπροσωπεύει ένα θαυμαστό καινούριο κόσμο για ΜΚΟ που απευθύνονται σε νεότερα ακροατήρια:

The pins were sent out at the beginning of September, a point in time that coincided with the developing cholera outbreak in Sierra Leone and Guinea. Each received over 100 repins, over 40 likes and a handful of comments.

Pinterest represents a bit of a brave new world for NGOs to reach newer audiences. There is an opportunity for fundraising because the majority of the audience is quite homogenous. Over 2/3 of Pinterest users are women, roughly half are between 25 and 44 years of age and a quarter have an annual household income above $100k (not really sure how this is calculated). All that adds up to potential donors.

Οι “καρφίτσες” εστάλησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου, ένα χρονικό σημείο που συνέπεσε με εξελισσόμενο ξέσπασμα χολέρας στη Σιέρα Λεόνε και τη Γουινέα. Κάθε ένα έλαβε πάνω από 100 repins, πάνω από 40 likes και μια χούφτα σχόλια.

Το Pinterest αντιπροσωπεύει ένα θαυμαστό καινούριο κόσμο για τις ΜΚΟ που απευθύνονται σε νεότερα κοινά. Υπάρχει μια ευκαιρία για συγκέντρωση κεφαλαίων επειδή η πλειοψηφία του κοινού είναι αρκετά ομοιογενής. Πάνω από τα 2/3 των χρηστών Pinterest είναι γυναίκες, περίπου το 50% είναι μεταξύ 25 και 44 ετών και το 25% έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 100 χιλιάδων δολαρίων (δεν είμαι σίγουρος πώς υπολογίζεται αυτό). Όλα αυτά σημαίνουν δυνητικούς δωρητές.

Η Marion aan ‘t Goor στο Viral Blog ρωτάει: “Εκστρατείες Pinterest: αποτελεσματικές ή υπερεκτιμημένες;“:

Χρειάζομαι φαγητό. Πηγή: Ami Musa, Pinterest.

The question is, will UNICEF receive more donations, solely by setting up this campaign on Pinterest? Or are they just using the buzz around Pinterest without thinking about what they want to achieve? The “really want these” board contains only 9 pins, the last one dated 2 weeks ago. Some might say UNICEF should keep Ami’s account up to date, by showing followers images of possible improvements of circumstances children like Ami are living in, because of donations made. Others say the possibility for users to repin the photos that are already pinned and virally spread them across the platform makes updating the account with new photos unnecessary.

Either way, all we really know is that awareness was raised among Ami’s 915 followers, because the pins were repinned several hundred times. But is this enough to speak of a successful campaign, despite of the fact UNICEF did not actively involve Facebook or Twitter?

Το ερώτημα είναι, θα λάβει η UNICEF περισσότερες δωρεές, μόνο με τη δημιουργία αυτής της εκστρατείας στο Pinterest; Ή απλώς χρησιμοποιούν το buzz γύρω από το Pinterest χωρίς να σκέφτονται τι θέλουν να επιτύχουν; Ο πίνακας “τα θέλω πραγματικά αυτά” περιέχει μόνο 9 “καρφίτσες”. Κάποιοι μπορεί να λένε ότι η UNICEF θα πρέπει να διατηρεί τον λογαριασμό της Ami ενημερωμένο, δείχνοντας στους οπαδούς φωτογραφίες από πιθανές βελτιώσεις των συνθηκών που τα παιδιά όπως η Ami ζουν, λόγω δωρεών. Άλλοι λένε ότι η δυνατότητα των χρηστών να κάνουν repin τις φωτογραφίες που έχουν ήδη κολλήσει και να τις διαδώσουν μέσω της πλατφόρμας κάνει την ενημέρωση του λογαριασμού με νέες φωτογραφίες περιττή.

Ούτως ή άλλως, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η ευαισθητοποίηση δημιουργήθηκε μεταξύ των 915 οπαδών της Ami, επειδή οι καρφίτσες επαναλήφθηκαν αρκετές εκατοντάδες φορές. Αλλά αυτό αρκεί για να μιλήσουμε για μια επιτυχημένη εκστρατεία, παρά το γεγονός ότι η UNICEF δεν συμπεριέλαβε ενεργά το Facebook ή το Twitter;

Ο Tom Murphy ολοκληρώνει τη δημοσίευσή του λέγοντας:

Who is going to truly innovate on the ways that issues are discussed with the public in a manner that is not just a slick repackaging of Live Aid?

Ποιος πρόκειται να καινοτομήσει πραγματικά με τους τρόπους με τους οποίους συζητούνται τα θέματα με το κοινό με έναν τρόπο που δεν είναι απλώς μια φτωχή αναπαραγωγή της Live Aid;

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.