Γλωσσικός θάνατος: Εξέλιξη, φυσική επιλογή ή πολιτιστική γενοκτονία;

Εμείς οι άνθρωποι ζούμε σε έναν κόσμο μόλις 194 χωρών περίπου, αλλά μιλάμε σχεδόν 7.000-8.000 γλώσσες.

Αυτή η γλωσσική ποικιλομορφία εξαφανίζεται γρήγορα. Με μια εκτίμηση, μια γλώσσα πεθαίνει κάθε δύο εβδομάδες.

Πριν από εκατοντάδες χρόνια, μια χούφτα ευρωπαϊκές χώρες αποίκισαν ολόκληρες ηπείρους και οργάνωσαν κάποτε ανεξάρτητους ή σχεδόν ασύνδετους λαούς σε έθνη-κράτη υπό μια κοινή αποικιακή γλώσσα. Πιο πρόσφατες αυτοκρατορίες ακολούθησαν το παράδειγμα.

Και τώρα η παγκοσμιοποίηση των μέσων και της τεχνολογίας επιταχύνει την τάση προς τη γλωσσική ομοιογένεια. Αποτελεί όμως πραγματικά αυτό αιτία για να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου;

Ο Kans, ένας Γαλλο-Καμερουνέζος που γράφει στο ιστολόγιο Le Blog du Presi, δημοσίευσε ένα κείμενο απαντώντας σε ένα άρθρο του Rue 89 με τίτλο “Μια γλώσσα σβήνει κάθε δεκαπέντε μέρες“.

Σύμφωνα με την Collette Grinevald, γλωσσολόγο στο Πανεπιστήμιο της Λυών II, που αναφέρεται στο άρθρο Rue 89, το 90% των τοπικών γλωσσών θα εξαφανιστούν μέχρι τα τέλη του 21ου αιώνα. Παρά τις χιλιάδες γλώσσες που υπάρχουν σήμερα, το 80% του πλανήτη επικοινωνεί σε 83 μόνο γλώσσες. Σε όλο τον κόσμο, οι ιθαγενείς γλώσσες δίνουν τη θέση τους στις αποικιακές.

Τα σχόλια Γάλλων και γαλλόφωνων αναγνωστών (ως επί το πλείστον ανώνυμα) είναι ποικίλα, με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι ο θάνατος των γλωσσών είναι αναπόφευκτος και, κατά κάποιο τρόπο, απαραίτητος, σε εθνοτικά διαφορετικές κοινωνίες, και άλλους ότι δεν είναι τίποτα λιγότερο από πολιτιστική γενοκτονία.

Η γλώσσα αποτελεί μακράν αμφισβητούμενο θέμα στη Γαλλία, όπου η επίθεση των αγγλικισμών και η άνοδος της αγγλικής γλώσσας ως κυρίαρχη διεθνής γλώσσα έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένες περιοχές.

Οι επίσημες πολιτικές συνέβαλαν στη διευκόλυνση του θανάτου διαφόρων περιφερειακών γλωσσών υπέρ μιας κοινής εθνικής γλώσσας. Στον γαλλόφωνο κόσμο, αυτή η διαδικασία απλά τώρα ξεδιπλώνεται.

Γλωσσικός θάνατος: Εξέλιξη, φυσική επιλογή ή εθνοκάθαρση;

“C'etait mieux avant…” encore et toujours… c'est fatiguant. J'aime qu'on me parle de l'evolution des choses, pas seulement d'empecher la destruction de ce qui existait… On ne construit plus d'edifices Romans ou Gothiques… Mais on en a garder avec le temps de tres beaux. Le temps a le merite de faire le trie, c'est vrai dans l'art, la culture et la nature…

“Ήταν καλύτερα πριν …” για τώρα και για πάντα…Με κούρασε αυτό. Καλύτερα να μου μιλήσετε για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα αντί να προσπαθείτε απλά να σταματήσετε την καταστροφή όσων κάποτε υπήρχαν … Δεν κατασκευάζουμε πλέον ρωμαϊκά ή γοτθικά κτίρια… Αλλά τα διατηρήσαμε με την πάροδο του χρόνου με όμορφα αποτελέσματα. Ο χρόνος έχει έναν τρόπο διαλογής των πραγμάτων, αυτό ισχύει στην τέχνη, στον πολιτισμό και στη φύση …

Αναγνώστης στο Rue 89 ονόματι Alzaz:

Peu importe qu'une langue devienne moribonde et disparaisse. C'est de la sélection naturelle, appliquée à la culture. La plus forte l'emporte.

Δεν έχει σημασία, όταν μια γλώσσα είναι ετοιμοθάνατη και εξαφανίζεται. Είναι φυσική επιλογή, που εφαρμόζεται στον πολιτισμό. Ο ισχυρότερος κερδίζει.

Αναγνώστης στο Rue 89 ονόματι photosieste:

L'ethnocide est la destruction d'une culture.

C'est comparable à un être vivant qui naît, vit, meurt.
S'il meurt de mort naturel après avoir eu une belle vie, très bien.
Mais si on l'assassine, ou que l'on ne porte pas assistance à personne en danger, c'est autre chose…

C'est pareil pour les langues menacées d'extinction…

Εθνική γενοκτονία είναι η καταστροφή μιας κουλτούρας.

Μπορείς να τη συγκρίνεις με ένα ζωντανό ον που γεννιέται, ζει και πεθαίνει.
Εάν πεθάνει από φυσικό θάνατο μετά από μια μακρά και όμορφη ζωή, πολύ καλά.
Αλλά αν τον σκοτώσουμε ή δεν τον βοηθήσουμε όταν βρίσκεται σε κίνδυνο, είναι κάτι άλλο …

Το ίδιο συμβαίνει και με τις γλώσσες που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.

Άλλος αναγνώστης:

La mort d'une langue est grave non pas pour ce qu'elle est mais surtout pour ce qu'elle pouvait apporter. Une langue qui disparait emporte avec elle un schème de pensé, une vision du monde qui n'augmente que l'apauvrissement de la culture humaine et de la capacité des hommes à comprendre le monde sui l'entour.

Αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο θάνατος μιας γλώσσας από μόνη της, αλλά τι μπορεί να φέρει αυτός ο θάνατος. Όταν μια γλώσσα εξαφανίζεται, ένας ολόκληρος τρόπος σκέψης, ένα όραμα του κόσμου εξαφανίζεται μαζί του, κάτι που απλά υποβαθμίζει την ανθρώπινη κουλτούρα και την ικανότητα των ανθρώπων να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους.

Άλλος αναγνώστης:

Ce n'est qu'un problême d'entropie linguistique. On ne va quand même pas se suicider quand on pense à tout ce qui a disparu depuis 50000 ans en laissant la place à d'autres choses. Vous pensez en conservateur, en accumulateur, bref en capitaliste. Pensez en horloge civilisationnelle, pas à l'échelle d'une vie humaine. Dans 500 ans tout aura encore évolué, et alors ? Au profit de ce que l'époque voudra, et alors ? Il n'y aura peut-être plus un chat sur Terre, et alors ?

Δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα πρόβλημα γλωσσικής εντροπίας. Δεν πρόκειται να αυτοκτονήσουμε, όταν σκεφτόμαστε όλα όσα εξαφανίστηκαν τα τελευταία 50.000 χρόνια για να δώσουν χώρο για άλλα πράγματα. Σκέφτεστε ως συντηρητικός, συλλέκτης, εν συντομία, ως καπιταλιστής. Σκεφτείτε σε μια χρονική κλίμακα πολιτισμών, όχι απλά μιας ανθρώπινης ζωής. Σε 500 χρόνια, όλα θα έχουν εξελιχθεί, ε και; Προς όφελος του ότι θελήσει εκείνη εποχή, ε και; Ίσως να μην υπάρχουν γάτες στη γη, ε και;

Αναγνώστης στο Rue 89 ονόματι jean jacques louis:

“… en biologie, la diversité fait la richesse” : oui mais la biologie ne connaît qu’une seule langue vieille de trois milliards d’années et qui est le code ADN car c’est bien une langue avec un alphabet de quatre lettres et des mots de trois lettres.

“… στη βιολογία, η ποικιλομορφία εμπλουτίζεται”: ναι, αλλά η βιολογία έχει γνωρίσει μόνο μία γλώσσα, πάνω από 3 δισεκατομμύριων ετών, και αυτός είναι ο κώδικας ADN, μια γλώσσα με τετραγράμματο αλφάβητο και τριγράμματες λέξεις.

Φυσικά, καθώς οι παλιές γλώσσες πεθαίνουν, δημιουργούνται νέες:

…combien de nouvelles langues apparaissent, pour chaque langue qui disparaît ? Il serait intéressant de faire un inventaire des nouvelles langues apparues ces dernières décennies, qui forment à peine des siècles. Les créoles des diverses îles, qui se basent sur l’anglais, le hollandais ou le français, et leurs multiples variantes, ou les diverses évolutions de la Darija en Afrique du nord…Au Maroc par exemple, la Darija, arabe dialectal marocain, est la vraie langue universelle, qui se base sur l’arabe, le français et l’espagnol, mais compte elle-même de multiples variantes suivant les régions, notamment sous l’influence du berbère.

… Πόσες νέες γλώσσες εμφανίζονται, για κάθε μία που εξαφανίζεται; Θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε μια απογραφή των νέων γλωσσών που εμφανίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, οι οποίες μόλις αναπτύχθηκαν μετά από αιώνες σχηματισμού. Οι διάφορες κρεόλ γλώσσες των νησιών που βασίζονται στα αγγλικά, τα ολλανδικά ή τα γαλλικά και οι πολλές παραλλαγές τους ή οι διάφορες εξελίξεις της νταρίγια στη Βόρεια Αφρική … Στο Μαρόκο, για παράδειγμα, η νταρίγια, μια μαροκινή αραβική διάλεκτος, είναι η πραγματική καθολική γλώσσα, βασισμένη στα αραβικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά, η οποία όμως έχει πολλές περιφερειακές παραλλαγές, κυρίως λόγω βερβερικής επιρροής.

Ο Kans μας λέει ότι στο Καμερούν, μια χώρα με διακόσιες τοπικές γλώσσες, μόνο δύο είναι επίσημες: η αγγλική και η γαλλική. Αλλά τα πίτζιν αγγλικά (για τους αγγλόφωνους) και τα “καμερογαλλοαγγλικά” (για τους γαλλόφωνους) είναι “οι δύο πιο διαδεδομένες και γνωστές γλώσσες” και προτιμώνται από τους περισσότερους νέους που ζουν στις πόλεις περισσότερο από τις επίσημες γλώσσες και τη μητρική τους τοπική γλώσσα.

Δίνει ένα παράδειγμα camfranglais, μιας πλούσιας σύντηξης αγγλικών, γαλλικών και τοπικών γλωσσών:

Moi je vous tchat que si on ne lookot pas, meme le camfrang là on va loss all. Mais popo, je mimba que les langues du lage là, francho il faut laisser tomber le way. Sauf si on veut go speak avec les anciens pour know un peu les divers du mboa, mais qui va meme do tous leurs divers là encore? Déjà que le christiannisme les avait bien bolè, il reste meme quoi nooon?! akaa!

Αποικιακές γλώσσες: ένα απαραίτητο κακό;

Πολλές αφρικανικές χώρες φιλοξενούν εκατοντάδες διαφορετικούς λαούς και γλώσσες. Ο προσδιορισμός ενός μικρού αριθμού επίσημων γλωσσών, εις βάρος των αυτοχθόνων, σύμφωνα με τον Kans, είναι συχνά ένα απαραίτητο, αν και ατυχές, μέτρο:

Mise en cause, la non-officialisation de ces langues. Et donc, anglais, francais, espagnol, portugais, etc. à la barre! Mais comment pouvait-il en être autrement dans des contextes sociaux tels que l'on se retrouve avec autant de langues que d'individus? Il s'impose la necessité de faire un choix, pas toujours heureux pour les langues non-choisies condamnées de facto à la disparition.

Η αιτία [που πεθαίνουν οι γλώσσες]; Οι γλώσσες παραμένουν ανεπίσημες. Και έτσι βγαίνουν μπροστά τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα πορτογαλικά κλπ! Αλλά πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν τόσες γλώσσες όσες κι ο πληθυσμός; Είναι απαραίτητο να κάνουμε μια επιλογή, όχι πάντα χαρούμενη για τις γλώσσες που δεν [έγιναν επίσημες] και έτσι καταδικάστηκαν να εξαφανιστούν.

Alain Colbert, αναγνώστης του Rue 89:

Si un Indien d'Amazonie ne parle pas le portugais, il n'a aucune chance de faire reconnaître ses droits de citoyen à part entière du Brésil, face aux riches et aux pauvres venus, du reste de ce pays, détruire son environnement et qui parlent cette langue, maternelle pour eux.

Εάν ένας Ινδιάνος της Αμαζονίας δεν μιλάει πορτογαλικά, δεν έχει καμία πιθανότητα να μάθει τα δικαιώματά του ως πολίτης της Βραζιλίας, απέναντι στους πλούσιους και τους φτωχούς που προέρχονται από την υπόλοιπη χώρα και καταστρέφουν το περιβάλλον του και μιλούν πορτογαλικά ως μητρική γλώσσα.

Ο Kans πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν σημαντικά στην ομογενοποίηση της γλώσσας και ιδίως στην παγκόσμια προτίμηση στα αγγλικά:

…les langues “primaires” (selon l'expression consacrée), sont aussi peut-être victime du transfert de technologie. Où comment une langue se dope de barbarismes imposés par une autre porteuse de science. Je vois à ce titre nos société africaines qui n'ont inventé ni l'avion, ni la voiture, ni les ordinateurs; y a qu'à voir les noms donnés ou adoptés pour lesdits objets pour comprendre. Et c'est la meme comparaison pour le francais vis-à-vis de l'anglais, avec des mots tels que “car”, “wagon”, “PC”, etc. Et de voir l'acharnement d'auto-proclamés défenseurs de la langue francaise, je me demande si ce n'est pas simplement peine perdue, mais bel idéalisme quand même!

…οι “πρωτόγονες” γλώσσες (όπως αποκαλούνται) είναι επίσης πιθανώς θύματα της τεχνολογικής μεταφοράς. Δείτε πώς μια γλώσσα μπολιάζεται με βαρβαρισμούς που επιβάλλονται από μια άλλη, που έχει κυριαρχήσει στην επιστήμη. Βλέπω [στην επικεφαλίδα αυτού του άρθρου] τις αφρικανικές κοινωνίες μας που δεν εφηύραν ούτε το αεροπλάνο ούτε το αυτοκίνητο ούτε τους υπολογιστές: πρέπει κανείς να δει απλά και μόνο τα ονόματα που δόθηκαν ή υιοθετήθηκαν για τα προαναφερθέντα αντικείμενα για να καταλάβει. Είναι το ίδιο και με τα γαλλικά και τα αγγλικά, με λέξεις όπως “αυτοκίνητο”, “βαγόνι”, “PC” κλπ. Και για να δείτε τις προκηρύξεις των υπερασπιστών της γαλλικής γλώσσας, αναρωτιέμαι αν δεν είναι άδικος κόπος, όσο όμορφα ιδεαλιστικός και αν είναι!

Σε ένα σχόλιο, ένας από τους αναγνώστες του Kans, ο Keo, αντιτίθεται στο χαρακτηρισμό των γλωσσών ως πρωτόγονες ή αναπτυγμένες:

…objection, avec O majsucule!

Je suis d'avis qu'il n'y a ni langues primaires, ni langues développées, mais plutôt des langues négligées et des langues privilégiées…Parce que quand on parle de langues primaires, c'est comme si elles ne pouvaient jamais se développer, alors que si on les privilegiait, eh bien elles se déveloperaient comme toute les autres.

… ένσταση, με κεφαλαίο Ε!

Είμαι της άποψης ότι δεν υπάρχουν ούτε πρωτόγονες ούτε ανεπτυγμένες γλώσσες, αλλά μάλλον παραμελημένες και ευνοούμενες … επειδή όταν μιλάμε για πρωτόγονες γλώσσες, είναι σαν να μην μπορούν ποτέ να αναπτυχθούν, αλλά αν τους δώσουμε μια προνομιακή θέση, θα αναπτυχθούν όπως όλες οι άλλες.

Πώς θα έμοιαζε ένας κόσμος με λίγες γλώσσες;

Que deviendrait le monde si tous ses habitants parlaient la même langue ? Pourrait-on espérer que les humains, se comprenant mieux entre eux, s’entendraient mieux, et, par exemple, se feraient moins la guerre ? Certes pas, l’histoire le montre, qui a toujours vu, et voit des guerres, y compris entre « colocuteurs ».

Τι θα γινόταν ο κόσμος, εάν όλοι οι κάτοικοί του μιλούσαν την ίδια γλώσσα; Θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ότι ο άνθρωπος, με το να μπορεί να επικοινωνεί καλύτερα, θα κατανοούσε ο ένας τον άλλον καλύτερα και, για παράδειγμα, θα είχε λιγότερους πολέμους; Σίγουρα όχι, όπως δείχνει η ιστορία, έχουμε πάντα δει και βλέπουμε πολέμους ακόμη και μεταξύ εκείνων που μιλάνε την ίδια γλώσσα.

Vive la mondialisation ! Extinction de 25% de la vie et des espèces vivantes au niveau mondial, extinction des langues vivantes, pollution, extension de la pauvreté généralisée. Elle est pas belle la vie ?

Ζήτω η παγκοσμιοποίηση! Εξαφάνιση του 25% της ζωής και των ζώντων ειδών σε παγκόσμιο επίπεδο, εξαφάνιση ζωντανών γλωσσών, ρύπανση, επέκταση της γενικευμένης φτώχειας. Δεν είναι όμορφη η ζωή;

Περί διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο αναγνώστης του Rue 89 gemrien, αναφερόμενος στη Γαλλία, γράφει ότι οι γλώσσες μπορεί να πεθάνουν, αλλά δεν ξεχνούνται:

Les langues sont un patrimoine, aux même titre que les monuments historiques, mais aimerions nous vivre dans des chateaux forts ou dans des huttes ?

Notre devoir est de conserver un patrimoine pour le transmettre à nos enfants pour savoir qui ils sont et d'où ils viennent, mais est ce pour autant qu'il faudrait utiliser courament le patois de chaque région.

Οι γλώσσες είναι κληρονομιά [του λαού], με τον ίδιο τρόπο που είναι και τα ιστορικά μνημεία, αλλά θα θέλαμε ακόμα να ζούμε σε κάστρα ή καλύβες; Θα πρέπει να διατηρήσουμε την κληρονομιά μας, έτσι ώστε να μπορεί να μεταδοθεί στα παιδιά μας, ώστε να γνωρίζουν από πού προέρχονται. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να μιλάμε με ευχέρεια τη διάλεκτο της κάθε περιοχής;

Το πρόβλημα με αυτό το επιχείρημα, όπως επισημαίνει ένας γαλλόφωνος αναγνώστης, είναι ότι σε άλλα μέρη του κόσμου, δε θα αφήσει πίσω της μνημεία ύπαρξης η καθεμία γλώσσα που πεθαίνει:

Pour prendre un cas que je connais bien, celui de l'Afrique, il faut savoir que moins de 10% – et je suis large – des 1000 langues du continent (estimation généralement acceptée) sont correctement décrites. Seule une infime minorité de ces langues sont écrites (pour les autres, il faut se contenter du boulot des évangélistes). On estime que d'ici la fin du siècle seules 10% des langues actuelles auront survécu. Pour nombre d'autres, il ne nous restera qu'une traduction du Nouveau Testament: génial!

Comprenez-vous l'urgence? Même des langues parlées par plusieurs millions de personnes sont en danger: c'est le cas du gikuyu, au Kenya, par exemple. Et encore, il s'agît d'un pays relativement stable politiquement. Mais allez travailler en RDC ou sur les mines anti-personnel du Mozambique!

Personnellement, pour reprendre votre métaphore, je ne tiens pas vraiment à vivre dans un château. En revanche, je tiens à pouvoir le visiter si j'en ai envie, et à ce que certains aient la possibilité de travailler sur son architecture, par exemple. Sur tous les continents, des châteaux disparaîssent. Sans laisser la moindre trace. Sans fossile.

Μια περίπτωση που γνωρίζω καλά: η Αφρική. Πρέπει να καταλάβετε ότι λιγότερο από το 10% – και είμαι γενναιόδωρος – των 1.000 γλωσσών της ηπείρου (η γενικά αποδεκτή εκτίμηση) είναι επαρκώς καταγεγραμμένες. Μία μικρή μειοψηφία αυτών των γλωσσών είναι γραπτές (για τις υπόλοιπες, πρέπει να χαιρόμαστε με το έργο των ευαγγελιστών). Εκτιμάται ότι από τώρα μέχρι το τέλος του αιώνα, μόνο το 10% των υπαρχουσών γλωσσών θα έχει επιβιώσει. Για τις περισσότερες από τις υπόλοιπες, θα έχει παραμείνει απλά μια μετάφραση της Καινής Διαθήκης: σπουδαία!

Καταλαβαίνετε την επείγουσα ανάγκη; Ακόμη και οι γλώσσες που μιλούν αρκετά εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο: όπως η γκικούγιου στην Κένυα, για παράδειγμα. Επιπλέον, αυτό συμβαίνει σε μια χώρα σχετικά σταθερή από πολιτικής άποψης. Φανταστείτε να εργάζεστε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή σε ορυχεία στη Μοζαμβίκη!

Προσωπικά, για να χρησιμοποιήσω τη μεταφορά που χρησιμοποιήσατε, δεν θα ήθελα πραγματικά να ζήσω σε ένα κάστρο. Από την άλλη όμως, μπορώ πάντα να το επισκεφτώ αν θέλω και άλλοι έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν την αρχιτεκτονική του, για παράδειγμα. Σε όλες τις ηπείρους, κάστρα εξαφανίζονται. Χωρίς να αφήνουν ούτε ένα ίχνος. Χωρίς να αφήνουν απολιθώματα.

Υπήρξε ένα αυξανόμενο κίνημα εντός της Γαλλίας για τη διατήρηση των περιφερειακών γλωσσών μετά από πολλά χρόνια παραμέλησης. Ωστόσο, η γαλλική ανησυχία σχετικά με την επιβίωση των γλωσσών όπως τα βρετονικά ή τα κορσικά δεν επεκτείνεται προφανώς στις γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση στα γαλλικά υπερπόντια εδάφη.

Αναγνώστης του Rue 89 ονόματι Sylvius:

la guyane est une region francaise au meme titre que la bretagne – 6 langues amazoniennes (sur la quinzaine de langues locales parlees dans cette region )mais les amerindiens sont isoles peu nombreux et non belliqueux…n'y a t il pas egalite et fraternite dans la doctrine francaise?pardon ca ne doit pas etre vrai pour les departements et territoires d'outre mer ! alors si on vt preserver les langues especes coutumes et peuples , pourquoi laisser tomber les ultra marins

Η Γαλλική Γουιάνα είναι μια περιοχή της Γαλλίας με την ίδια έννοια που είναι κι η Βρετάνη. Με 6 γλώσσες λαών του Αμαζονίου (πέρα από περίπου 50 ντοπιολαλιές που ομιλούνται σε αυτή την περιοχή), καθώς οι Αμερινδοί είναι απομονωμένοι, λίγοι και ειρηνικοί…Δεν υπάρχει αδελφότητα στο γαλλικό δόγμα;…Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τα είδη των γλωσσών, των εθίμων και των λαών, γιατί ξεχνάμε τα υπερπόντια εδάφη;

Ένας ανώνυμος αναγνώστης συμφωνεί:

C'est vrai. Mais il se trouve que l'histoire…a fait que quelques langues “amazoniennes” doivent également être considérées comme minoritaires et menacées en France : les langues amérindiennes parlées en Guyane française, passablement oubliées elles aussi. Le basque (qui a une presse, des médias audio-visuels, une édition, un enseignement de la maternelle à l'Université…) à côté pourrait faire figure de langue dominante…

Είναι αλήθεια: ότι η ιστορία τα έχει φέρει έτσι, που κάποιες “γλώσσες του Αμαζονίου” θεωρούνται εξίσου ως μειονοτικές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση στη Γαλλία: οι αμερινδικές γλώσσες που μιλάνε στη Γαλλική Γουινέα είναι επίσης λογικά ξεχασμένες. Η βασκική (η οποία έχει Τύπο, οπτικοακουστικό υλικό, εκδοτικό οίκο, διδάσκεται στο πανεπιστήμιο) θα μπορούσε να θεωρηθεί κυρίαρχη γλώσσα συγκριτικά…

Μαδαγασκάρη: Μια επίθεση ενάντια στη μαλαγασική γλώσσα;

Στη Γαλλία, οι κυβερνητικές πολιτικές που προωθούν τα γαλλικά ως επίσημη γλώσσα προκάλεσαν το μεγαλύτερο μέρος της ζημίας στις περιφερειακές γλώσσες εδώ και πολύ καιρό. Εκεί η συζήτηση είναι πιο αφηρημένη.

Η συντάκτρια του Global Voices, Mialy Andriamananjara, γράφει για το πώς στη Μαδαγασκάρη, όπως και αλλού στην Αφρική, εφαρμόζονται πολιτικές, που μπορεί μακροπρόθεσμα να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των μη ευρωπαϊκών γλωσσών.

Η κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης αποφάσισε ότι δεν θα διαφημίζει πλέον επίσημες προσφορές ούτε θα διαδίδει επίσημα άρθρα σε εφημερίδες κυκλοφορίας λιγότερων από 10.000 φύλλων ημερησίως και δεν δημοσιεύονται σε τουλάχιστον δύο από τις τρεις επίσημες γλώσσες (μαλαγασικά, γαλλικά, αγγλικά).

Η Jentilisa βλέπει σε αυτήν την πολιτική μια χαμένη ευκαιρία για την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης να υποστηρίξει εφημερίδες που γράφονται στα μαλαγασικά και, ακόμη χειρότερα, μια σκόπιμη πρόθεση της κυβέρνησης να εξαλείψει τη μαλαγασική γλώσσα.

Dia ny fanjakana eritreretina mba hanampy ireo gazety teny malagasy ireo indray ity no vao maika mampivoitra izany fomba fisainana manao valalan’amboa ny teny malagasy izany. Nantenaina hanery ny hafa aza izy mba ho ny gazety mpiteny malagasy ihany no amoahana izay tian’ny fanjakana avoaka izay, zavatra aloa vola manko izany mba ho fanohanana ilay teny malagasy, nefa dia nivandravandra fotsiny aho sisa. Farafaharatsiny mba ho ohatra halain’ny rehetra tahaka nefa dia nanara-driandrano tahaka ny deba rehetra ihany.

Η κυβέρνηση που ελπίζαμε ότι θα υποστήριζε αυτές τις εφημερίδες που γράφουν στα μαλαγασικά ενισχύει τώρα αυτή τη νοοτροπία του εξοστρακισμού της μαλαγασικής γλώσσας, αντιμετωπίζοντάς την σαν ένα θετό τέκνο. Υπήρχε ελπίδα ότι θα ανάγκαζαν τη δημοσίευση επίσημων διαγωνισμών και προσφορών μόνο σε εφημερίδες που γράφουν στα μαλαγασικά, διότι αυτές οι επίσημες διαφημίσεις θα υποστήριζαν οικονομικά τη μαλαγασική γλώσσα, αλλά εγώ απλά έμεινα με μάτια ορθάνοιχτα. Τουλάχιστον, αυτό θα αποτελούσε παράδειγμα για να ακολουθήσουν όλοι, αλλά τώρα ακολουθούν την πεπατημένη.

O Rajiosy, Μαλαγάσιος blogger, είναι λιγότερο απαισιόδοξος.

Dia hoy aho hoe : tsy mila tsotsofina akory anie ny teny malagasy fa “velona sy mahery” arak’ilay hiram-piangonana iny e. Ny isan’ny mpiteny azy andavan’andro fotsiny dia ampy haha-mafy aina azy : 17 tapitrisa mahery be izao tsy manana eritreritra ny hiova fiteny ! Ho anay mipetraka aty an-dafin-dranomasina aloha dia mahatsapa tsara izahay rehefa sendra tody any an-tanindrazana iny fa miaina ny teny malagasy.

Koa aza dia kivy ambony ihany rey olona : ny mpitondra fanjakana mbamin’ny didim-panjakana mandalo ihany fa ny fiteny malagasy mbola ho lava velona !

Λέω λοιπόν: η γλώσσα της Μαδαγασκάρης δεν χρειάζεται καμία βοήθεια, γιατί είναι “ζωντανή και ισχυρή” όπως θα έλεγε ένας προτεσταντικός ύμνος. Το μεγάλο πλήθος των ομιλητών της αρκεί για να την ενισχύσει: 17 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν καμία πρόθεση να αλλάξουν γλώσσα! Όσοι από εμάς ζούμε στο εξωτερικό αισθανόμαστε, όταν επιστρέφουμε στην πατρίδα, ότι τα μαλαγασικά ζουν ακόμα.

Μην απελπίζεστε λοιπόν: οι κυβερνητικοί ηγέτες και οι νόμοι έχουν περάσει αλλά η μαλαγασική γλώσσα ζει για πάντα!

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.