Ο COVID-19 στις επάλξεις: Συνέντευξη με τον Ερυθρό Σταυρό του Εκουαδόρ

Η ομάδα του Ερυθρού Σταυρού του Εκουαδόρ προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στις τοπικές κοινότητες. Φωτογραφία του Ερυθρού Σταυρού, χρήση κατόπιν αδείας. 

Η Tathiana Moreno, διευθύντρια σημαντικών περιοχών στον Ερυθρό Σταυρό του Εκουαδόρ, επιβλέπει τις καταβαλλόμενες προσπάθειες για την διατήρηση της υγείας του πληθυσμού της χώρας.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία κατά τη δημοσίευσή τους, υπάρχουν 33.582 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2.700 θάνατοι, που οφείλονται στον COVID-19 στον Ισημερινό, όπου το ιατρικό προσωπικό αποτελεί το 20% των αποθανόντων

Πριν συμμετάσχει στον Ερυθρό Σταυρό του Εκουαδόρ, η Moreno εργαζόταν στο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) και στο Υπουργείο Υγείας. Κατά την τηλεφωνική της συνέντευξη με το Global Voices, πρόσφερε μια άμεση ματιά στο ανθρωπιστικό της έργο μέσα σε ένα από τα επίκεντρα της πανδημίας στην Λατινική Αμερική.

Σημείωση: Η συνέντευξη έχει τροποποιηθεί για λόγους σαφήνειας και διάρκειας.

Gabriela Mesones Rojo (GMR): Πώς τα πάει ο Ερυθρός Σταυρός του Εκουαδόρ κατά τη διάρκεια της πανδημίας; 

Tathiana Moreno (TM): El primer cambio es que ya no trabajamos con voluntarios, a pesar de haber aumentado muchísimo el ritmo de trabajo. Actualmente estamos manejando fallecidos confirmados por COVID-19 y fallecidos presuntos de COVID-19, de acuerdo a la disposición mundial del manejo digno de los cadáveres. También empezamos un servicio de captación y donación de sangre a domicilio porque con las medidas de cuarentena han cerrado los bancos de sangre. Es un protocolo que sólo se está haciendo en Ecuador y la Cruz Roja Ecuatoriana provee el 80% de la sangre a nivel nacional.

También organizamos un programa de agua, saneamiento e higiene, principalmente en Santo Domingo, Santa Elena, Guayas y Cañar donde también hay un problema de dengue. En Guayaquil, la zona de mayor contagio es un barrio de clase muy alta, en el que mucha gente estaba volviendo de viaje; mientras que la zona de mayor mortalidad por COVID-19 son los barrios más pobres. Se da a entender que hay una vinculación con el acceso a servicios, principalmente la falta de agua.

Esta semana también activamos un proyecto piloto, un centro de triaje respiratorio, para ayudar a la descongestión de los hospitales en donde pueden ser atendidas las personas con problemas respiratorios. Vamos a empezarlo en Quito, y si resulta lo ampliamos a nivel nacional.

Hacemos telemedicina y apoyo psicosocial a nuestro personal y hemos afianzado nuestro apoyo a la población migrante en 22 albergues. También hemos coordinado cursos online de prevención y control de infecciones y de Bienestar emocional ante el COVID-19 y prevención en confinamiento. Todo esto conlleva una logística enorme con costos altísimos.

Tathiana Moreno (TM): Η πρώτη αλλαγή, που κάναμε, είναι ότι πλέον δεν συνεργαζόμαστε με εθελοντές παρά την τεράστια αύξηση στο ρυθμό εργασίας. Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε και τους επιβεβαιωμένους και τους ενδεχόμενους θανάτους λόγω COVID-19 σύμφωνα με τα παγκόσμια έθιμα για διαχείριση του αποθανόντος με σεβασμό. Ξεκινήσαμε, επίσης, υπηρεσίες αιμοληψίας και αιμοδοσίας στο σπίτι, διότι οι τράπεζες αίματος έχουν κλείσει για λόγους καραντίνας, ένα πρωτόκολλο που διεξάγεται μόνο στο Εκουαδόρ. Ο  Ερυθρός Σταυρός του Εκουαδόρ παρέχει το 80% αίματος σε όλη την επικράτεια.. 

Διοργανώνουμε επίσης, προγράμματα εξυγίανσης νερού και υγιεινής κυρίως γύρω από τις περιοχές Σάντο Ντομίγκο, Σάντα Ελένα, Γκουάγιας και Κανάρ, όπου αντιμετωπίζουν δάγγειο πυρετό πέραν του COVID-19. Στο Γκουαγιακίλ, την περιοχή με τη μεγαλύτερο έξαρση του, ο ιός επικεντρώνεται σε μια πολύ πλούσια γειτονιά, όπου αρκετοί άνθρωποι επιστρέφουν από ταξίδια. Αλλά οι φτωχότερες περιοχές είναι εκείνες με το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας λόγω COVID-19.  Αυτό το γεγονός υποδηλώνει μια σύνδεση με την έλλειψη σε πρόσβαση βασικών υπηρεσιών – κυρίως πρόσβαση στο νερό.

Επιπροσθέτως, αυτήν την εβδομάδα ξεκινήσαμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα εγκαθιστώντας μια μονάδα αναπνευστικής θεραπείας, όπου άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα θα μπορούν να φροντίζονται, ώστε να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Θα ξεκινήσει στο Κίτο και, αν πάει καλά, θα το εφαρμόσουμε σε όλη την επικράτεια.

Παρέχουμε τηλεϊατρική και ψυχολογική υποστήριξη στο προσωπικό μας και έχουμε αυξήσει την υποστήριξή μας για τους μετανάστες σε 22 καταφύγια. Έχουμε δημιουργήσει επίσης διαδικτυακά μαθήματα για θέματα όπως η πρόβλεψη και ο έλεγχος της μόλυνσης, η συναισθηματική ευεξία παρά τον COVID-19, και η πρόβλεψη κατά την καραντίνα. Όλα αυτά περιέχουν τεράστιο εφοδιαστικό σχεδιασμό και πολύ υψηλά κόστη.

Η ομάδα του Ερυθρού Σταυρού του Εκουαδόρ. Φωτογραφία του Ερυθρού Σταυρού, χρήση κατόπιν αδείας. 

GMR: Πώς έχετε συντονίσει τον ανεφοδιασμό του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού όταν έρευνες αναφέρουν ότι υπάρχει έλλειψη σε εθνικό επίπεδο;

TM: Está resultando muy complicado encontrar lo que necesitamos. Las ambulancias sí están usando los implementos de seguridad, pero han sido sumamente difíciles de conseguir. Antes de la llegada del virus a Ecuador, la caja de mascarillas N95 costaba $3,95. Hoy día una sola mascarilla N95 cuesta $4. El traje completo de bioseguridad (el traje, las botas, los batones, los lentes, los guantes) tiene un costo de $64. Eso quiere decir que cada atención que hacemos, que incluye a un conductor de ambulancia, paramédico y asistente son mínimo $200 que van a la basura después de cada atención. Esto no lo cubre el estado, porque la Cruz Roja se maneja con fondo propios, tanto el equipamiento como la capacitación.

TM: Γίνεται πολύ δύσκολο να βρίσκουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Τα ασθενοφόρα χρησιμοποιούν όντως εξοπλισμό ασφαλείας, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον αποκτήσουμε. Πριν φτάσει ο ιός στο Εκουαδόρ, ένα κουτί με μάσκες N95 κόστιζε 3,95 δολάρια [ΣτΜ: το νόμισμα του Εκουαδόρ είναι το αμερικανικό δολάριο). Σήμερα μία μόνο μάσκα N95 κοστίζει 4 δολάρια. Η ολοκληρωμένη στολή βιοασφάλειας (στολή, μπότες, μπαστούνια, γυαλιά, γάντια) κοστίζει 64 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φροντίδα, που προσφέρουμε, η οποία συμπεριλαμβάνει οδηγό ασθενοφόρου, διασώστη και βοηθό, κοστίζει τουλάχιστον 200 δολάρια, που πάνε στα σκουπίδια μετά από κάθε χρήση. Αυτά δεν καλύπτονται από το κράτος, διότι ο Ερυθρός Σταυρός διαχειρίζεται ο ίδιος την χρηματοδότησή του τόσο για τον εξοπλισμό όσο και για την εκπαίδευση. 

GMR: Πώς είναι να δουλεύεις στα καταφύγια μεταναστών;

TM: Cruz Roja tiene un programa para migrantes desde hace un año y medio aproximadamente y tenemos una relación muy estrecha con la comunidad migrante. La Cruz Roja abrió una línea para la captación de donaciones para migrantes en situación de calle, vulnerables, sin redes de apoyo y dependientes del trabajo informal. El gobierno por ley ha sacado un decreto que impide poder cobrar servicios o botar a gente de una casa por temas de arriendo mientras dure el estado de excepción, pero los registros nos muestran que muchos migrantes y ecuatorianos están siendo afectados. Tenemos bastantes personas regresando a Venezuela por trocha debido a esta situación. 

TM: Ο Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρόγραμμα για μετανάστες για περίπου ενάμιση χρόνο και έχουμε στενή σχέση με την μεταναστευτική κοινότητα. Ο Ερυθρός Σταυρός δημιούργησε μια γραμμή για να συλλέγει δωρεές για μετανάστες, που είναι άστεγοι, ευπαθείς, χωρίς υποστηρικτικά δίκτυα και εξαρτώμενοι από ανεπίσημες δουλειές. Η κυβέρνηση, δια νόμου, έχει εκδώσει διάταγμα, που εμποδίζει τους ανθρώπους να χρεώνουν για υπηρεσίες ή ή να κάνουν έξωση για λόγους ενοικίου, όσο διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά έρευνες δείχνουν ότι πολλοί μετανάστες και Εκουαδοριανοί, δια νόμου, εξακολουθούν να επηρεάζονται. Έχουμε πολλούς ανθρώπους, που επιστρέφουν στην Βενεζουέλα με τα πόδια εξαιτίας όλου αυτού.

GMR: Έχετε κάποια αναφορά για το πόσοι άνθρωποι προσπαθούν να γυρίσουν στην πατρίδα τους;

TM: Nuestro registro oscila entre 40 hasta 700 personas que buscan salir por trocha diariamente. Esto no son cifras oficiales, sino que son registros que hacemos a través de alianzas con cancillería y otras estructuras migratorias. Esta situación se ve principalmente con la comunidad venezolana, porque son quienes han venido en las últimas oleadas migratorias a Ecuador. Hablamos de personas que tienen menos de un año en el país, y por ello sus vínculos de pertenencia y sus sistemas de apoyo son más débiles. La población colombiana puede tener una historia de 10 a 12 años en Ecuador y la comunidad Haitiana creció después del terremoto del 2010, así que ya están afianzados al país. En cambio la comunidad venezolana siente una vulnerabilidad y un temor muy grande. Muchos testimonios hablan de como le tienen miedo a que si mueren y son cremados en otro país y que sus familiares no se enteren.  

TM: Το μητρώο μας δείχνει περίπου 40 με 700 νέους ανθρώπους ανά ημέρα να προσπαθούν να φύγουν με τα πόδια. Δεν είναι επίσημα στοιχεία, αλλά αναφορές, που εντοπίζουμε μέσω της συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλες μεταναστευτικές δομές. Αυτό εντοπίζεται κυρίως στην κοινότητα των Βενεζουελανών, επειδή είναι τα τελευταία κύματα μεταναστών, που φτάνουν στο Εκουαδόρ. Μιλάμε για ανθρώπους, που βρίσκονται στην χώρα για λιγότερο από έναν χρόνο και γι’ αυτό έχουν πιο αδύναμους δεσμούς ένταξης και υποστηρικτικά συστήματα. Ο κολομβιανός πληθυσμός έχει ιστορία 10-12 χρόνων στο Εκουαδόρ και η αϊτινή κοινότητα μεγάλωσε μετά από τον σεισμό του 2010, οπότε είναι ήδη πιο γερά ριζωμένοι στη χώρα. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη βενεζουελανή κοινότητα αισθάνεται ευάλωτη και φοβισμένη. Πολλοί δηλώνουν ότι φοβούνται μήπως πεθάνουν και θαφτούν σε ξένη χώρα, χωρίς να ειδοποιηθούν οι συγγενείς τους.

Η ομάδα του Ερυθρού Σταυρού του Εκουαδόρ προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στις κοινότητες των κατοικημένων περιοχών ανά τη χώρα. Φωτογραφία του Ερυθρού Σταυρού, χρήση κατόπιν αδείας. 

GMR: Πώς αισθάνεται το ιατρικό προσωπικό πρώτης γραμμής που φροντίζει ασθενείς αυτή την περίοδο;

TM: En el caso de la provincia de Guayas, una de las zonas más afectadas, tuvimos a 53 personas contagiadas, 1 fallecido y 1 en estado crítico ya en recuperación. Muchos tenían miedo de contagiar a sus familiares, así que habilitamos un espacio para que ellos pudieran hacer la cuarentena. La situación es muy dura y compleja. No es una situación lejana tampoco, estos son nuestros colegas, compañeros de lucha.

A nivel nacional tenemos un total de 4 fallecidos vinculados con COVID-19. La última persona que falleció no estaba ni siquiera en en primera línea de atención, sino haciendo telemedicina desde su casa. Pero el contagio es tan alto que igual se enfermó.

Esta situación nos ha permitido repensar la vida, nuestro papel, nuestras funciones como institución. En la Cruz Roja creemos en la humanidad, en aliviar el sufrimiento humano en toda circunstancia. Estos tiempos nos demuestran la importancia del cruz rojista y que más que nunca que nuestros principios están vigentes.

TM: Στην επαρχία Γκουάγιας, μια από τις πιο πληττόμενες περιοχές, είχαμε 53 κρούσματα, έναν θάνατο και έναν άνθρωπο σε κρίσιμη κατάσταση, που τώρα αναρρώνει. Πολλοί φοβούνταν μην κολλήσουν τους συγγενείς τους κι έτσι δημιουργήσαμε χώρους ασφαλής καραντίνας για αυτούς. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και περίπλοκη. Ούτε είναι μια μακρινή κατάσταση, όλοι αυτοί είναι συνάδελφοι και σύντροφοι μας στον αγώνα.

Σε εθνικό επίπεδο, έχουμε συνολικά 4 θανάτους από το προσωπικό, που οφείλονται στον COVID-19. Το τελευταίο άτομο, που πέθανε, δεν ήταν καν στην πρώτη γραμμή, έκανε τηλεϊατρική από το σπίτι. Αλλά η μετάδοση είναι τόσο υψηλή, που κόλλησε.

Αυτή η κατάσταση μας κάνει να αναθεωρήσουμε τη ζωή, το ρόλο μας και τις λειτουργίες μας ως οργανισμός. Στον Ερυθρό Σταυρό, πιστεύουμε στην ανθρωπότητα, στην απαλοιφή του ανθρώπινου πόνου σε κάθε περίσταση. Αυτές οι εποχές μας δείχνουν πόσο σημαντικός είναι ο Ερυθρός Σταυρός και πόσο, τώρα περισσότερο από ποτέ, έγκυρες είναι οι αρχές μας.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.