Αραβική Διασπορά: Να παντρευτώ μη Άραβα;

Οι γυναίκες της αραβικής διασποράς έχουν δύσκολες ερωτήσεις, που γυρεύουν απαντήσεις. Να παντρευτούν μη Άραβες, μη Μουσουλμάνους ή προσήλυτους; Η Παλαιστίνια blogger Mona, που ζει στον Καναδά και γράφει στο Rebellious Arab Girl, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου και θέτει αυτές τις ερωτήσεις σε μια ανάρτηση, η οποία έχει συγκεντρώσει 162 σχόλια μέχρι στιγμής.

Η Mona γράφει:

There is a question that I don’t have a real answer for, but it is the most asked question that people ask me. This question is mostly asked because people think that the Rebellious Arab Girl is such a crazy odd girl who will do anything and everything.
Mona, why don’t you just marry a non-Arab? What’s wrong with marrying a convert? Mona, if you don’t like the Arabic culture, why not just marry outside of it and spare us your complaints?

Υπάρχει μια ερώτηση, στην οποία δεν έχω πραγματική απάντηση, αλλά είναι η πιο συχνή ερώτηση, που με ρωτάει ο κόσμος. Αυτή η ερώτηση τίθεται κυρίως, επειδή ο κόσμος πιστεύει ότι το Rebellious Arab Girl είναι ένα τόσο τρελό παράξενο κορίτσι, που θα κάνει τα πάντα.
Mona, γιατί δεν παντρεύεσαι έναν μη Άραβα; Είναι λάθος να παντρευτείς έναν προσήλυτο; Mona, αν δεν σου αρέσει ο αραβικός πολιτισμός, γιατί να μην παντρευτείς εκτός αυτού και να μας γλιτώσεις από τα παράπονά σου;

Εξηγεί:

My answer is simple. I was raised a certain way, and I don’t want someone to get accustomed to the way I was brainwashed by the family and arabic culture, and I don’t have to get accustomed to his. However it is my choice.

Η απάντησή μου είναι απλή. Μεγάλωσα με έναν συγκεκριμένο τρόπο και δεν θέλω να συνηθίσει κάποιος στην πλύση εγκεφάλου, που υπέστην εγώ από την οικογένειά μου και τον αραβικό πολιτισμό, και δεν χρειάζεται να συνηθίσω εγώ την δική του. Ωστόσο, είναι επιλογή μου.

Προσθέτει περαιτέρω:

Many Arabs marry non-Arabs. It is known throughout history. A lot of people are against it, and I don’t know why. If it effects you directly, then go ahead and be angry about it. All I know is, that each person is held responsible for their own actions. Let them do what they please. Arab male or female, let them be.

Πολλοί Άραβες παντρεύονται μη Άραβες. Είναι γνωστό καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας. Πολλοί είναι αντίθετοι και δεν ξέρω γιατί. Αν σε επηρεάζει άμεσα, εμπρός, θύμωσε. Το μόνο που ξέρω είναι ότι κάθε άτομο θεωρείται υπεύθυνο για τις πράξεις του. Άσε τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Άραβες άνδρες ή γυναίκες, ας είναι.

Και οι διαφυλετικοί γάμοι, σημειώνει η Mona, έχουν το μερίδιό τους στη δυστυχία:

I know there are so many problems with interracial marriages, especially the way Arabs perceive it, but what can you do? Arabs are so picky sometimes that they want their sons and daughters to only marry an Arab. However, this Arab has to be from the same country, speaks the same dialect, and is from the same village. What can you do? This is their mentality. Accept it, or leave it.

Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με τους διαφυλετικούς γάμους, ειδικά με τον τρόπο που το αντιλαμβάνονται οι Άραβες, αλλά τι μπορείς να κάνεις; Οι Άραβες είναι τόσο επιλεκτικοί μερικές φορές, που θέλουν οι γιοι και οι κόρες τους να παντρεύονται μόνο Άραβες. Ωστόσο, αυτοί οι Άραβες πρέπει να είναι από την ίδια χώρα, να μιλάνε την ίδια διάλεκτο και να είναι από το ίδιο χωριό. Τι μπορείς να κάνεις; Αυτή είναι η νοοτροπία τους. Αποδέξου την ή παράτα τη.

Και προσθέτει:

I believe that it is logical for an Arab to marry another Arab. If some Arabs think negatively of it, then maybe one day they will see the upside of the whole thing. If those Arabs really want things to change, then maybe they can start by the way they want to live their life, and raise their children in a more modern Arab lifestyle.

Πιστεύω ότι είναι λογικό να θέλουν να παντρεύονται Άραβες μεταξύ τους. Αν κάποιοι το σκέφτονται αρνητικά, τότε ίσως μια μέρα θα δουν το αντίθετο του όλου πράγματος. Εάν αυτοί οι Άραβες θέλουν πραγματικά να αλλάξουν τα πράγματα, τότε ίσως μπορούν να ξεκινήσουν από το πώς θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε έναν πιο σύγχρονο αραβικό τρόπο ζωής.

Στην ενότητα σχολίων, η συζήτηση μαίνεται.

Η Μαροκινή Hajar Benlahmar σημειώνει:

if i have to choose between marrying an Arab and non Arab, i would pick the non Arab even I’m an Arab.for one simple reason, i cant bear the Arabic men mentality, which is dogmatic, racist, sexist … just name it
…and any successful woman cant deal with such behavior because an Arabic man cant accept a woman as partner in life, he want her to be under his control following his wills and denying her existence…I don’t wanna generalize, but the most Arabic men are not looking for wife to share life with, but they are looking for domestic servant…My cousin is married to french converted to Islam. they passed their holiday in morocco with us.one day i woke up to find him ironing his and her cloths, then he changed the diapers of their daughter,and he even washed the dishes… he helped in everything…My brother found him cooking dinner he told him ” dude are you crazy!!! she is the one who got to do that, then why you married her” he said with an innocent face ” i married her cus i loved her” lol

αν πρέπει να επιλέξω ανάμεσα στο να παντρευτώ έναν Άραβα και έναν μη Άραβα, θα διάλεγα τον μη Άραβα, ακόμα κι αν εγώ είμαι. Για έναν απλό λόγο: δεν μπορώ να αντέξω τη νοοτροπία των Αράβων ανδρών, η οποία είναι δογματική, ρατσιστική, σεξιστική…πες το όπως θες.

…Και κάθε επιτυχημένη γυναίκα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια συμπεριφορά, επειδή ένας Άραβας δεν μπορεί να δεχτεί μια γυναίκα ως σύντροφο στη ζωή, θέλει να είναι υπό τον έλεγχό του ακολουθώντας τη θέλησή του και αρνούμενος την ύπαρξή της…Δεν θέλω να γενικεύω, αλλά οι περισσότεροι Άραβες δεν ψάχνουν γυναίκα να μοιραστούν τη ζωή τους, ψάχνουν για οικιακή βοηθό…Ο ξάδερφός μου είναι παντρεμένος με μια Γαλλίδα προσήλυτη. Πέρασαν τις διακοπές τους στο Μαρόκο μαζί μας. Μια μέρα, ξύπνησα και τον βρήκα να σιδερώνει τα ρούχα του και τα δικά της, μετά άλλαξε τις πάνες της κόρης τους και μάλιστα έπλυνε και τα πιάτα…Βοήθησε σε όλα…Ο αδερφός μου τον βρήκε να μαγειρεύει δείπνο και του είπε: “Ρε φίλε, είσαι τρελός!!! Αυτή πρέπει να τα κάνει αυτά, τότε γιατί την παντρεύτηκες”. Κι απάντησε με ένα αθώο βλέμμα: “Την παντρεύτηκα, γιατί την αγάπησα” lol

Η δεκαεπτάχρονη Μπαχρεϊνο-Γερμανίδα Mariam μπαίνει και αυτή στην κουβέντα προσθέτοντας:

Marrying an Arab or non Arab doesn’t matter to me, but since my mom is a German convert and my dad is an Arab and I’m a child of a mixed marriage I thought I might let you know the advantages of mixed
marriages. We can speak more than one language; we understand more than one culture, tradition and religion even though we don’t agree totally with it. We are able to change people’s minds from both countries and
traditions because we are related while some stranger isn’t able to. We wipe away prejudice. We are more open minded. And we bring people together.Those are just a few examples.

Το να παντρευτώ Άραβα ή μη Άραβα δεν έχει σημασία για μένα, αλλά, επειδή η μητέρα μου είναι Γερμανίδα και ο μπαμπάς μου είναι Άραβας και είμαι παιδί μικτού γάμου, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να σας ενημερώσω για τα πλεονεκτήματα των μικτών γάμων.
Μπορούμε να μιλάμε περισσότερες από μία γλώσσες. καταλαβαίνουμε περισσότερους από έναν πολιτισμούς, παραδόσεις και θρησκείες, παρόλο που δεν συμφωνούμε απόλυτα με αυτά. Είμαστε σε θέση να αλλάξουμε τη γνώμη ανθρώπων και από τις δύο χώρες και παραδόσεις, επειδή είμαστε συγγενείς, ενώ κάποιος ξένος δεν μπορεί. Αφήνουμε στην άκρη τις προκαταλήψεις. Είμαστε πιο ανοιχτόμυαλοι. Και ενώνουμε ανθρώπους. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα.

Και η Desert Shark μοιράζεται την ακόλουθη ιστορία:

My sister is engaged to an american muslim-convert. It originally caused a lot of distress for my father, who has slowly gotten used to the idea. There was no arab guy who can handle a well-educated, independent and financially secure woman like my sister, the way most arab guys are raised they can’t handle that kind of mentality. So it was no surprise that she found an american guy who can handle being with a woman like her. The idea of arabs marrying non-arabs isn’t easy, I think most see it as going against their own culture. But sometimes you have to follow your heart and be with the person you want to be with.

Η αδερφή μου είναι αρραβωνιασμένη με έναν Αμερικανό προσήλυτο μουσουλμάνο. Αρχικά, προκαλούσε μεγάλη δυσφορία στον πατέρα μου, ο οποίος σιγά-σιγά έχει συνηθίσει στην ιδέα. Δεν υπήρχε Άραβας που να μπορούσε να διαχειριστεί μια μορφωμένη, ανεξάρτητη και οικονομικά ασφαλή γυναίκα όπως η αδερφή μου, έτσι όπως μεγαλώνουν οι περισσότεροι Άραβες, δεν μπορούν να χειριστούν αυτό το είδος νοοτροπίας. Δεν αποτέλεσε, λοιπόν, έκπληξη που βρήκε έναν Αμερικανό, που μπορούσε να αντέξει να είναι με μια γυναίκα σαν αυτήν. Η ιδέα του να παντρεύονται Άραβες με μη Άραβες δεν είναι εύκολη, νομίζω ότι οι περισσότεροι την αντιμετωπίζουν ως αντίθετη στην κουλτούρα τους. Μερικές φορές, όμως, πρέπει να ακολουθήσεις την καρδιά σου και να είσαι με το άτομο, με το οποίο θέλεις να είσαι.

Και τελικά η Najma υποστηρίζει το status quo:

I personally think everyone should stick to their own culture and background. Arab should marry Arabs and so on. It saves alot of trouble, hassle, family conflicts and disagreements. You say some people rather not deal with Arab in laws who wont leave you alone, says who other in laws arent trouble and they wil leave you alone. Honestly alot of problems does occur marrying someone else with other background. If not sooner it will effect you later on, althou their are alot of people I kno who married other backgrounds and are happy. So you never know, but I rather not!

Προσωπικά πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να μένει στη δική του κουλτούρα και υπόβαθρο. Άραβες να παντρεύονται μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Γλιτώνεις πολλά προβλήματα, ταλαιπωρία, οικογενειακές συγκρούσεις και διαφωνίες. Λέτε ότι κάποιοι δεν μπορούν να αντέξουν τους Άραβες συμπεθέρους, που δε σε αφήνουν στην ησυχία σου, ποιος σου λέει ότι άλλα πεθερικά δεν είναι κι αυτά πρόβλημα και θα σε αφήσουν ήσυχο; Ειλικρινά, πολλά προβλήματα συμβαίνουν, όταν παντρευόμαστε άτομο με άλλο υπόβαθρο. Αν όχι άμεσα, θα σε επηρεάσει αργότερα, ωστόσο πολλοί άνθρωποι, που γνωρίζω, παντρεύτηκαν άτομα με άλλες καταβολές και είναι ευτυχισμένοι. Έτσι ποτέ δεν ξέρεις, αλλά εγώ μάλλον όχι!

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.