Parlez-vous français? Η εκμάθηση των γαλλικών σύμφωνα με τους μεταφραστές του Global Voices

Bangui, Central African Republic. The French language retains some of its former influence in the former French colonies in Africa.

Μπανγκί, Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Η γαλλική γλώσσα διατηρεί μέρος της παλιάς της επιρροής στις πρώην γαλλικές αποικίες της Αφρικής. Εικόνα από Wikimedia Commons.

Δεν είχα ποτέ μου καταλάβει πλήρως τις προκλήσεις του να μαθαίνεις γαλλικά, μέχρι που η κοπέλα μου αποφάσισε να ξεκινήσει να μαθαίνει την γλώσσα. Με ρωτούσε – εμένα, έναν φυσικό ομιλητή των γαλλικών – ερωτήσεις που αδυνατούσα να απαντήσω.

Η κοπέλα μου μιλάει μανδαρινικά και αγγλικά, και καθώς έθετε όλο και περισσότερες ερωτήσεις, άρχισα να συνειδητοποιώ το βαρύ εύρος των εξαιρέσεων της γλώσσας με την οποία μεγάλωσα στην Μαδαγασκάρη. Η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας μπορεί να αποβεί μια τρομακτική προσδοκία για τους αρχάριους, αλλά για νεοφερμένους στην Γαλλία, οι οποίοι ξεκινούν απ’ το μηδέν, μπορεί να αποβεί μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική.

Τα γαλλικά ήταν ύψιστης σημασίας ως lingua franca μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, όμως η επιρροή τους από τότε έχει πια εξασθενίσει. Κάποιοι ειδικοί ρίχνουν το φταίξιμο της παγκόσμιας παρακμής των γαλλικών [en] στην πολυπλοκότητα της γλώσσας. 

Ανά τα χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για αναμόρφωση και απλοποίηση της γαλλικής γλώσσας [en], κυρίως στο επίπεδο της ορθογραφίας, αλλά αγνοήθηκαν στο σύνολό τους. Μια πολιτική [en] που παρουσιάστηκε το 1990 διατύπωσε γενικούς κανόνες και καταλόγους τροποποιημένων λέξεων, όμως τα ιδρύματα καθυστερούν να τα υιοθετήσουν [en]. 

Ακόμα και έτσι όμως, δεν μπορούμε να απορρίψουμε την παγκόσμια επιρροή της γαλλικής γλώσσας. Τα γαλλικά, τα οποία ομιλούνται ως πρώτη γλώσσα στην Γαλλία, το Μονακό, την περιοχή της Ρομανδίας στην Ελβετία, την Βαλονία και τις Βρυξέλλες στο Βέλγιο και σε κάποιες περιοχές του Καναδά και των Η.Π.Α., εκτιμάται ότι έχουν 110 εκατομμύρια φυσικούς ομιλητές. 190 εκατομμύρια ακόμη μιλούν γαλλικά ως δεύτερη γλώσσα και είναι καταχωρημένη ως επίσημη γλώσσα σε 29 χώρες. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί των ομιλούντων των γαλλικών ως δεύτερη γλώσσα παρουσιάζονται στην Γαλλόφωνη Αφρική, με τους περισσότερους να προέρχονται από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (32 εκατομμύρια) και το Καμερούν (7,2 εκατομμύρια).

Ένα καλό παράδειγμα της επιρροής τους είναι το πεδίο δράσης της Alliance Française, ενός διεθνούς μη – κερδοσκοπικού οργανισμού, που στοχεύει στην προώθηση της γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας ανά τον κόσμο. Κάθε χρόνο, 450.000 άνθρωποι κάθε ηλικίας παρακολουθούν μαθήματα της Alliances Française σε 136 χώρες.

Το ερώτημα παραμένει: πώς είναι, σε σύγκριση με άλλες γλώσσες, η εκμάθηση των γαλλικών; Θέσαμε το ερώτημα σε μερικά μέλη της οικογένειας του Global Voices και τους ζητήσαμε να μοιραστούν μαζί μας συμβουλές για αρχάριους. Ορίστε τι μας απάντησαν:

 Carol Bidwell 

As an English native speaker who has learnt both French and German, I have to say both are tricky for different reasons. French pronunciation can be quite tricky if you aren't coming from an Romance language background, and I have found that in some situations (mainly dealing with official/ government stuff) French people can be quite dismissive if your pronunciation isn't perfect, which can be demoralizing. In terms of grammar too, French is full of exceptions to rules, so as soon as you feel like you've learnt something there is more to learn! I don't want this to sound too negative though, because it does get easier and sticking at it is definitely worth it!

Ως φυσικός ομιλητής των αγγλικών που έχει μάθει γαλλικά και γερμανικά, οφείλω να ομολογήσω πως και οι δύο γλώσσες είναι ζόρικες, καθεμιά για τους δικούς της λόγους. Η προφορά των γαλλικών μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αν δεν προέρχεσαι από ρωμαϊκό γλωσσικό υπόβαθρο, και έχω παρατηρήσει περιπτώσεις (που αφορούν κυρίως επίσημα / κυβερνητικά θέματα), όπου οι Γάλλοι μπορεί να σε αντιμετωπίσουν κάπως απαξιωτικά, αν η προφορά σου δεν είναι τέλεια, γεγονός που μπορεί να σε αποθαρρύνει. Επίσης, όσον αφορά την γραμματική, τα γαλλικά είναι γεμάτα από εξαιρέσεις στους κανόνες, με αποτέλεσμα εκεί που λες πως κάτι έμαθες επιτέλους, εμφανίζονται και άλλα να μάθεις! Δεν θα ‘θελα σε καμία περίπτωση να ακουστεί αυτό αρνητικά, γιατί με τον καιρό σίγουρα γίνεται πιο εύκολο και το να επιμείνεις αναμφίβολα αξίζει τον κόπο!

 Andrew Kowalczuk

French is one of the most idiomatic languages, and there are thousands of them, too many to study, so you have to learn gradually from context.

Τα γαλλικά είναι μία από τις πιο ιδιωματικές γλώσσες και υπάρχουν εκατοντάδες ιδιωματισμοί, υπερβολικά πολλοί για να μελετήσεις, οπότε πρέπει να τους μάθεις σταδιακά απ’ τα συμφραζόμενα.

Thalia Rahme: 

French is my second language after Arabic. In Lebanon, at home or in the streets, Lebanese people speak basic French. Nevertheless, I think that my Lebanese English-educated friends training have had some difficulties because they only start taking French as a third language in schools when they are 11. 
 
But I notice many don't retain much of what they have learned [and they] also tend to feel embarrassed when speaking in public [especially] the pronunciation…Still, the French taught in schools in Lebanon is the formal one,so if you go to France you will feel as if in another planet when hearing some of the local idioms or slang. Also we have developed our Lebanized French i.e. by turning some of the Lebanese expressions into French 

Τα γαλλικά είναι η δεύτερή μου γλώσσα μετά τα αραβικά. Στο Λίβανο, στο σπίτι ή στον δρόμο, οι Λιβανέζοι μιλούν τα βασικά γαλλικά. Παρόλα αυτά, πιστεύω πως οι Λιβανέζοι φίλοι μου που έχουν λάβει αγγλόφωνη εκπαίδευση αντιμετώπισαν δυσκολίες, καθώς δεν ξεκίνησαν να μιλούν γαλλικά παρά μόνο στην ηλικία των 11 και ως τρίτη γλώσσα στο σχολείο.

Αλλά παρατηρώ ότι αρκετοί δεν συγκρατούν πολλά από όσα έμαθαν [και] τείνουν επίσης να ντρέπονται όταν μιλούν δημόσια [ειδικά] με την προφορά… Ακόμα και έτσι όμως, στο σχολείο μας μαθαίνουν τα επίσημα γαλλικά, οπότε αν πας στην Γαλλία θα νιώθεις σαν να βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη, όταν ακούσεις τους τοπικούς ιδιωματισμούς και την αργκό. Επιπλέον, έχουμε αναπτύξει τα δικά μας λιβανέζικα γαλλικά, π.χ. παραφράζοντας κάποιες απ’ τις λιβανέζικες εκφράσεις στα γαλλικά.

H Alison McMillan παραθέτει απόσπασμα από ένα blog, εξηγώντας την δυσκολία του να μαθαίνεις μια νέα γλώσσα [en]:

You speak your native language. It is organized in certain ways: the grammar with its subject, verb and object in a certain order; different levels of politeness; and your culture mirrored in this structure as well as in idiom and metaphor. You express yourself in terms of it; you came to yourself through it; in effect, you are it. When you learn another language, you learn a different way to organize reality. When you grow fluent in this new language, you can say and even do things in ways you could not previously; certain new aspects are highlighted, and some things that you originally could more precisely formulate are now missing.

Μιλάς την μητρική σου γλώσσα. Είναι οργανωμένη με συγκεκριμένο τρόπο: η γραμματική με το υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο σε συγκεκριμένη σειρά, διαφορετικά επίπεδα ευγένειας και η κουλτούρα σου αντικατοπτρίζεται σε αυτή την δομή, καθώς και στους ιδιωματισμούς και τις μεταφορές. Με αυτούς τους όρους της εκφράζεσαι. Μέσω αυτής βρήκες τον εαυτό σου. Στην πραγματικότητα, είσαι αυτή. Όταν μαθαίνεις μια άλλη γλώσσα, μαθαίνεις έναν διαφορετικό τρόπο να οργανώνεις την πραγματικότητα. Όταν αποκτήσεις ευφράδεια στην νέα γλώσσα, μπορείς πλέον να κάνεις πράγματα με τρόπους που παλιότερα δεν μπορούσες. Κάποια νέα στοιχεία τονίζονται, ενώ πράγματα που πριν διατύπωνες με μεγαλύτερη ακρίβεια, τώρα λείπουν.

Danielle Martineau:  

French has its quirks like all languages. I started learning French when I was 9 and like anything else it's just commitment and practice and pushing through the hard part in the beginning. I do recommend this video. It is a TED talk by the Fluent in three months guy, Benny Lewis. He says something that I think is really accurate about people learning a new language. Usually they are shy and afraid to make mistakes so they never really jump right in from the beginning for fear of being judged. They think other people will be offended by their imperfect language skills when most people are just thrilled that you are making an effort and taking an interest in their culture and language. Also a lot of French people will correct you when you make mistakes in speech – it's not considered rude, and I actually really love it.  Nothing like making a mistake to learn how to do things right!

Τα γαλλικά έχουν τις δυσκολίες τους, όπως όλες οι γλώσσες. Ξεκίνησα να μαθαίνω γαλλικά, όταν ήμουν 9 χρονών και, όπως καθετί, και αυτά θέλουν αφοσίωση, εξάσκηση και εξ αρχής επιμονή στα δύσκολα σημεία. Συνιστώ αυτό το video. Πρόκειται για μια ΤΕD ομιλία από τον τύπο “μιλήστε-άπταιστα-σε-τρεις-μήνες”, τον Benny Lewis. Λέει κάτι που θεωρώ πολύ σωστό, όσον αφορά ανθρώπους που μαθαίνουν μια καινούργια γλώσσα. Συνήθως είναι ντροπαλοί και φοβούνται να μιλήσουν, μήπως και κάνουν λάθη, και έτσι δεν το παίρνουν ζεστά απ΄την αρχή, με τον φόβο ότι θα τους κατακρίνουν. Πιστεύουν ότι θα προσβάλλουν τον άλλον με τις ημιτελείς γλωσσικές τους ικανότητες, όταν οι περισσότεροι απλά ενθουσιάζονται με το γεγονός ότι κάνεις προσπάθεια να μάθεις την γλώσσα και την κουλτούρα τους. Επίσης, πολλοί Γάλλοι θα σε διορθώσουν όταν κάνεις λάθη στην ομιλία σου – δεν θεωρείται αγένεια και για να πω την αλήθεια, το λατρεύω. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος μάθησης απ’ το να μαθαίνεις απ’ τα ίδια σου τα λάθη!

Suzanne Lehn

As a French person, my experience with the issue is an indirect one. I know a Chinese lady who married a Frenchman and they live in the US, so the language they have in common is English. [..] The big difference between Chinese and French languages: the grammar, it seems! Almost non-existent in Chinese and cumbersome in French. Also one must be aware that one can/should learn the oral language first. I know a lady who speaks perfect oral French from having lived in France for 2 years, but still cannot write it at all.

Ως Γαλλίδα, η εμπειρία μου με το θέμα είναι έμμεση. Ξέρω μια Κινέζα που παντρεύτηκε έναν Γάλλο και ζουν στις Η.Π.Α., οπότε η κοινή τους γλώσσα είναι τα αγγλικά. […] Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα γαλλικά και τα κινέζικα: όπως φαίνεται, η γραμματική! Σχεδόν ανύπαρκτη στα κινέζικα και δυσνόητη στα γαλλικά. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε πως μπορούμε να μάθουμε πρώτα την προφορική γλώσσα. Γνωρίζω μια κυρία που μιλάει άπταιστα προφορικά γαλλικά έχοντας ζήσει για 2 χρόνια στην Γαλλία, αλλά ακόμα δεν μπορεί να γράψει το παραμικρό.

Georgia Popplewell:

I come from staunchly Anglophone Trinidad and Tobago, but I enjoy learning languages, and didn't find French particularly difficult. After studying it for three years in secondary school, I changed to Spanish, then somehow decided to major in French at university. I don't think I'd still be speaking French fairly fluently today, however, if I hadn't spent five months living and working in Martinique shortly after graduating. Having to communicate exclusively in French for that period seems to have locked the language into my brain.

I also have a far larger vocabulary in French than in Spanish, and I attribute that to the fact that I've read more widely in French. Gaining a solid grasp of a language, in my opinion, entails engaging with both living, contemporary examples of the language, such as you encounter in films, newspapers and magazines, and the more formal kind of language you'd find in literary works as well.

Προέρχομαι από το σθεναρά αγγλόφωνο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, αλλά μου αρέσει να μαθαίνω ξένες γλώσσες και τα γαλλικά δεν μου φάνηκαν ιδιαίτερα δύσκολα. Μελετώντας τα για τρία χρόνια στο γυμνάσιο, άλλαξα σε ισπανικά και μετά κάπως αποφάσισα να ειδικευτώ στα γαλλικά στο πανεπιστήμιο. Παρόλα αυτά, δεν πιστεύω πως θα μιλούσα τα γαλλικά τόσο άπταιστα σήμερα, αν δεν είχα ζήσει και εργαστεί πέντε μήνες στην Μαρτινίκα αμέσως μετά την αποφοίτησή μου. Η ανάγκη για αποκλειστική επικοινωνία στα γαλλικά εκείνη την περίοδο μοιάζει να κλείδωσε την γλώσσα στο μυαλό μου.

Επίσης, το λεξιλόγιό μου στα γαλλικά είναι αρκετά πιο πλήρες από ότι στα ισπανικά, γεγονός που το αποδίδω στο ότι διαβάζω ευρέως στα γαλλικά. Το να αποκτάς μια γερή βάση σε μια γλώσσα, κατά την γνώμη μου, συνεπάγεται με την ενασχόληση τόσο σε ζωντανά, σύγχρονα παραδείγματα της γλώσσας, όπως αυτά που συναντάμε σε ταινίες, εφημερίδες και περιοδικά, όσο και στο πιο επίσημο είδος της γλώσσας που βρίσκουμε σε λογοτεχνικά έργα. 

Jane Ellis:

French is a language where, the more you know, the harder it gets. One of the hardest things is definitely the grammar. In particular, I have found the passé simple very hard to use, as well as the subjunctive. I am getting a lot better at the subjunctive, but it is very difficult for a British person who has never even been taught about the existence of the subjunctive in English (!) to compute/process a whole new way of theoretical thinking.

Also, for me, the speaking is definitely the hardest. I freely admit to being hopeless as speaking French! I am confident on paper, but not orally. Lack of practice since I have been living in a Spanish-speaking country for the past three years and learning the local lingo, plus, I have to say, also due to rebuffs when trying to speak French to French-speakers.
As a result, although my Spanish is garbled and pretty hopeless, I am MUCH more confident about trying to speak it because the locals are so encouraging and friendly.

Τα γαλλικά είναι μια γλώσσα όπου όσο πιο πολλά ξέρεις, τόσο πιο δύσκολη γίνεται. Ένα απ’ τα δυσκολότερα κομμάτια της είναι σίγουρα η γραμματική. Ο passe simple μου φαίνεται απίστευτα δύσκολος στην χρήση, όπως επίσης και η υποτακτική. Βελτιώνομαι όλο και περισσότερο στην υποτακτική, όμως είναι πολύ δύσκολο για έναν Βρετανό, ο οποίος δεν έχει διδαχθεί ποτέ την ύπαρξη της υποτακτικής στα αγγλικά (!), να κατανοήσει/επεξεργαστεί έναν εντελώς νέο τρόπο θεωρητικής σκέψης.

Επιπλέον, για μένα, η ομιλία είναι σαφέστατα το δυσκολότερο κομμάτι. Παραδέχομαι ανοιχτά ότι απελπίζομαι, όταν μιλάω γαλλικά! Έχω αυτοπεποίθηση με τα γραπτά, αλλά όχι με τα προφορικά. Έλλειψη εξάσκησης, καθώς ζω σε ισπανόφωνη χώρα τα τελευταία τρία χρόνια και μαθαίνω την τοπική διάλεκτο, ενώ πρέπει να προσθέσω πως οφείλεται και σε προσβολές, όταν προσπαθώ να μιλήσω γαλλικά σε γαλλόφωνους. Αποτέλεσμα, αν και τα ισπανικά μου είναι αλλοιωμένα και επιεικώς απελπιστικά, έχω ΠΟΛΥ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν προσπαθώ να τα μιλήσω, ακριβώς επειδή οι ντόπιοι είναι τόσο ενθαρρυντικοί και φιλικοί.

Ο Lova Rakatomalala είναι αρχισυντάκτης του Global Voices για τις γαλλόφωνες περιοχές. ‘Όταν έφτασε για πρώτη φορά από την Μαδαγασκάρη στις Η.Π.Α ως πρωτοετής στο Tulane University, ο φόβος του ότι θα μιλάει αγγλικά με γαλλική προφορά ήταν τόσο αφόρητος, που τον οδήγησε στο να επιλέξει αποκλειστικά και μόνο μαθήματα  που δεν απαιτούσαν να μιλάει δημόσια. Τα tweets του γράφονται στα γαλλικά, μαλαγασικά και αγγλικά στο λογαριασμό @lrakoto.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.