· Σεπτεμβρίου, 2011

Άρθρα για Γλώσσα του Σεπτεμβρίου, 2011

Ταϊβάν: Γλωσσομαθής διδάσκει ιθαγενείς ταϊβανέζικες γλώσσες

Βουλγαρία: Κυριλλικά και Ευρωπαϊκή Ένωση