03/09/2019

Άρθρα του 03/09/2019

Γνωρίστε τον Ramjit Tudu, φιλοξενούμενο του λογαριασμού @AsiaLangsOnline στο Twitter για τις 3-9 Σεπτεμβρίου 2019

Γνωρίστε τον Ramjit Tudu, φιλοξενούμενο του λογαριασμού @AsiaLangsOnline στο Twitter για τις 3-9 Σεπτεμβρίου 2019. Θα μοιραστεί μαζί μας τις προσπάθειές του για την ψηφιοποίηση της γλώσσας σαντάλι.