04/05/2020

Άρθρα του 04/05/2020

Συνέντευξη με τον Mito Reyes, ψηφιακό ακτιβιστή της γλώσσας αγιουούκ

Γνωρίστε τον Jaime López Reyes, που διαχειρίζεται τον λογαριασμό @ActLenguas κατά το διάστημα 04-10 Μαΐου 2020, και το έργο του για τη γλώσσα αγιουούκ (μίχε).

Ο COVID-19 δημιουργεί περισσότερη αβεβαιότητα για τους μετανάστες εργαζόμενους στην Ινδία

Η εξάπλωση του COVID-19 στην Ινδία οδηγεί σε οικονομικό και γεωγραφικό εκτοπισμό των μεταναστών εργαζομένων.