01/07/2012

Άρθρα του 01/07/2012

Σλοβενία: Η εξιδανίκευση της Ευρώπης

Ο Marko Bucik περιγράφει πώς εξιδανικεύουν οι Σλοβένοι τη Δυτική Ευρώπη: Mostly, Europe is used of course as a benchmark and something we have to uphold as saint. Of course, Western Europe to be precise, not to be confused with Romania or similar savage places where corruption reigns… Κυρίως, η Ευρώπη...