· Απριλίου, 2024

Άρθρα για Παραγουάη του Απριλίου, 2024

Πώς μια γερμανική κυβερνητική τράπεζα χρηματοδότησε την αποψίλωση των δασών στην Παραγουάη

Μια έρευνα δείχνει πώς η Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης επένδυσε 25 εκατομμύρια ευρώ στην Αγροτική Εταιρεία της Παραγουάης, η οποία μεταξύ 2013 και 2020 αποψίλωσε τουλάχιστον 7.000 εκτάρια δασών σε τρεις ιδιοκτησίες στο Τσάκο.