· Σεπτεμβρίου, 2012

Άρθρα για Βραζιλία του Σεπτεμβρίου, 2012

Βραζιλία: 13χρονη εκθέτει σχολικά προβλήματα στο Facebook

Πορτογαλικά, μια διεθνής γλώσσα;