Τεχνολογία για τη Διαφάνεια: Τελική έκθεση

To Δίκτυο Τεχνολογίας για τη Διαφάνεια με τιμή αναγγέλλει την έκδοση της τελικής του αναφοράς “Παγκόσμια χαρτογράφηση της τεχνολογίας για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία”. Η αναφορά έχει εκδοθεί με βάση την Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια και τη Λογοδοσία (@TAInitiative) μαζί με παραπάνω από δώδεκα άλλες αναφορές σχετικά με το παγκόσμιο κίνημα διαφάνειας. Οι αναφορές εστιάζουν σε τρεις κεντρικές θεματικές περιοχές: Επιδράσεις και Μάθηση, Νέες Τεχνολογίες, και Πολιτικές Καινοτομίες.

Πολλές ευχαριστίες οφείλονται στην Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια και τη Λογοδοσία για την υποστήριξη της δουλειάς μας, στην εκπληκτική ομάδα των ερευνητών μας, στον David Sasaki και στο Δίκτυο Τεχνολογίας για τη Διαφάνεια, που έθεσαν τα θεμέλια για αυτήν την αναφορά.

Λήψη της αναφοράς

Συνοπτική περίληψη

Η παρούσα έκθεση περιέχει τα βασικά ευρήματα από την εξέταση 100 έργων, και βάσει συνεντεύξεων με δεκάδες επαγγελματίες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Ασία, τη Λατινική Αμερική,τη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, την πρώην Σοβιετική Ένωση, και την Υποσαχάρια Αφρική, περιοχές που  χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες ως μέσο ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Η παρούσα περίληψη βοηθά να «πάρουμε το σφυγμό » του κινήματος της τεχνολογίας για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και προτείνει όχι μόνο συναρπαστικές δυνατότητες για την επισήμανση των επιπτώσεων, αλλά και σημαντικές προβλέψεις  και προκλήσεις.

Για όσους πρακτικά εμπλέκονται με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία είναι χρήσιμο να τεθεί σε ένα πλαίσιο η προοπτική προσανατολισμού της τεχνολογίας προς πρωτοβουλίες διαφάνειας και λογοδοσίας μέσω τουλάχιστον τεσσάρων τρόπων:

  • Της ισορροπίας ανάμεσα στα προγράμματα και τις παρεμβάσεις
  • Της θέσης των πολιτών εγγύτερα στη διαδικασία κατάστρωσης της πολιτικής μέσω νέων και βελτιωμένων καναλιών συμμετοχής καθώς και μέσω της άσκησης εποπτείας της κυβέρνησης από τους ίδιους τους πολίτες
  • Της αναγνώρισης πολιτικών προτεραιοτήτων καθώς και των προκλήσεων στην παροχή των υπηρεσιών μέσω  της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων (data mashing) καθώς και άλλων τεχνικών οπτικοποίησης και διαχείρισης των δεδομένων τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών βάσεων δεδομένων.
  • Της βελτίωσης της επάρκειας των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών εντός του χώρου διαφάνειας και λογοδοσίας μέσω της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών στις τεχνολογικές πλατφόρμες.

Πρόσθετα ευρήματα

Η πλειονότητα των προγραμμάτων που μελετήσαμε δίνουν έμφαση στους εκτελεστικούς ή νομοθετικούς κλάδους της (δια)κυβέρνησης. Μικρότερος αριθμός προγραμμάτων επικεντρώνονται στο δικαιοδοτικό κλάδο, τα Μ.Μ.Ε., τον ιδιωτικό τομέα, και τους χορηγούς.

Περίπου τα μισά προγράμματα επικεντρώνονται στην εποπτεία εκλογικών διαδικασιών. Ενώ πολλά από αυτά χρησιμοποιούν τη μέθοδο Ushahidi, άλλα έχουν αναπτύξει τις δικές τους προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένων της τεχνικής συσσώρευσης νέων από εκλογικές διαδικασίες μέσω πολλαπλών πηγών σε ένα μόνο ιστοχώρο και της ανίχνευσης των επίσημων εποπτικών αναφορών για τις εκλογές στο Google Maps.

Προγράμματα σε πολλές περιοχές εστιάζουν στη νομοπαραγωγική διαφάνεια με το να ακολουθούν τα νομοσχέδια και με το να αναρτούν τα προφίλ κάθε κοινοβουλευτικού αντιπροσώπου, προφίλ που περιλαμβάνουν βιογραφίες και καταγράφουν τα πρακτικά της ψήφισης. Μερικά προγράμματα περιλαμβάνουν τα προφίλ των πολιτικών κομμάτων και καταγράφουν το κόστος της νομοθεσίας.

Τα εργαλεία οπτικοποίησης των δεδομένων και περιήγησης συνιστούν σημαντικό στοιχείο σε  παραπάνω από τα μισά προγράμματα που καταγράψαμε και αποτελούν διαφορετικές μορφές καταγραφής και συλλογής δεδομένων από τους πολίτες. Περίπου στο ένα τρίτο των προγραμμάτων έγινε κάποια χρήση των κινητών τηλεφώνων, συνήθως μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων για την αποστολή ή λήψη πληροφοριών.

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα;

Ο ιστοχώρος του Δικτύου Τεχνολογίας για τη Διαφάνεια θα παραμείνει ανοιχτός και διαθέσιμος  ως χώρος όπου μπορούμε να μοιραζόμαστε προγράμματα, εργαλεία, και ιδέες, ως σημείο συνάντησης για πετυχημένες πρωτοβουλίες και για όσους θέλουν να μάθουν από τη δουλειά που έχει γίνει. Μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών μας, να διαβάσετε ή να συνεισφέρετε με εξειδικευμένα άρθρα στο Global Voices Online, να μας ακολουθήσετε στο Twitter (@techtransparent) και στο Facebook. Αυτός ο τομέας τώρα μόλις έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και έτσι αναμένουμε τη συμπερίληψη και υποστήριξη παγκόσμιων προσπαθειών μέσω της συνεργασίας και επικοινωνίας, χωρίς σύνορα και διαχωριστικές γραμμές.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.