· Δεκεμβρίου, 2014

Άρθρα για Νότια Ασία του Δεκεμβρίου, 2014

Ινδία: Εκκλησίες στην Κεράλα

In A Travel Blog of an Indian Backpacker, blogger & travel writer Lakshmi shares some interesting photographs of various churches in Kerala, India.